Podmínky programu

Plný text podmínek stipendijní podpory ve formátu PDF je uložen v dokumentovém serveru MU jako příloha zápisu č. 4 Stipendijní podpora e‑learningu na FF MU z porady vedení Filozofické fakulty MU, konané dne 8. září 2014.

Všeobecné informace

Cílem stipendijní podpory je podpořit zapojení studentů při tvorbě, úpravě či provozu e‑learningových kurzů v systémech ELF nebo IS MU, zvýšit kvalitu a efektivitu dosavadních e‑learningových kurzů, rozšířit výuku pomocí e‑learningu a moderních technologií a informovat o možnostech jejich využití při výuce na FF MU. Pomocné studentské síly, které budou podporovat tvorbu, vylepšování nebo provoz e‑learningových kurzů, budou odměňovány ze stipendijního fondu fakulty. Počet podpořených kurzů bude záviset na situaci ve stipendijním fondu.

Stipendijní podpora je rozdělena do dvou typů:

Na koho se obrátit

Kontaktními pracovníky e‑learningové podpory odpovědnými za agendu stipendijního programu jsou:
  • pro fakultní systém ELF: Bc. Petra Hanušková (tel.: 549 49 1592, mail: elf@phil.muni.cz)
  • pro e‑learning v IS MU: e-technička Mgr. Petra Baštářová (tel.: 549 49 6495, mail: etech@fi.muni.cz)
Celková administrace stipendijního programu, včetně stanovování výše odměn, je v kompetenci Kanceláře e‑learningu FF MU (http://e-learning.phil.muni.cz/); výměru a přidělování stipendií schvaluje proděkan pro přijímací řízení a rozvoj studijních programů PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (tel.: 549 49 1552, mail: prodekan.prijimaci@phil.muni.cz).