Stipendijní program na podporu využití technologií ve výuce

Do Stipendijního programu na podporu využití technologií ve výuce může jeden řešitel (pedagog) přihlásit nejvýše jeden projekt ve finančním rozsahu 10.000—30.000 Kč, přičemž tyto finanční prostředky jsou určeny výhradně pro výplatu stipendií zapojených studentů. Projekt může podat i doktorand, ale v projektu musí v části věnované rozpočtu a personalistice uvést pedagoga, který bude pro podávaný projekt schvalovat výplatu stipendií. Projekt může zahrnovat více předmětů a musí spadat alespoň do jedné z následujících kategorií:

  1. Tvorba e-learningových kurzů a elektronických studijních podpor
  2. Správa již existujících e-learningových kurzů a aktualizace existujících elektronických studijních podpor
  3. Tvorba multimediálního obsahu využitelného pro výuku
  4. Využití technologií v prezenční výuce

Projekt se podává vyplněním formuláře, který bude přístupný od 11. 6. 2018 na této stránce. Po vyplnění tohoto formuláře Vám na e-mailovou adresu, kterou jste v něm uvedli, přijde PDF verze projektu. Vytištěný projekt podepsaný řešitelem je zapotřebí doručit (osobně, nebo interní poštou) do Kanceláře e-learningu FF MU (součást Centra informačních technologií FF MU) k rukám Mgr. Ludmily Horákové.

Přihlášené projekty budou následně hodnoceny na základě 15 kritérií řazených do tří skupin: celková kvalita a připravenost projektu, využití technologií a pedagogická perspektiva. Více o kritériích hodnocení a o tom, jak připravit projekt, se dozvíte v sekci Kritéria hodnocení projektů.

Stipendia budou vyplácena na základě žádosti řešitele projektu a je nutné vyplatit je nejpozději do prosince 2018.

Po celou dobu běhu stipendijního programu bude řešitelům i zapojeným studentům poskytována podpora ze strany Kanceláře e-learningu FF MU, která bude zahrnovat mimo jiné konzultace návrhů projektů a použitých technologických řešení.

Na konci projektu (nejpozději však do 31. 1. 2019) bude odevzdána stručná závěrečná zpráva obsahující zhodnocení průběhu projektu a shrnutí dosažených cílů.