Vítejte v nápovědě pro Medial, knihovnu médií provozovanou a spravovanou Filozofickou fakultou MU. Naleznete jej na adrese medial.phil.muni.cz. Na těchto stránkách se dozvíte, co přesně Medial je, co umožňuje a jak s ním pracovat.

Medial si můžete představit jako fakultní verzi portálu Youtube zřízenou pro potřeby Filozofcké fakulty MU. Medial slouží jako archiv audio- a videonahrávek souvisejících s činností jednotlivých fakultních pracovišť, zároveň funguje jako součást e-learningového prostředí FF MU (ELF) a je díky tomu úzce provázán se systémem pro správu e-kurzů Moodle a technikou v nově vybavených učebnách komplexu CARLA.

  • Co je to Medial. Základní představení knihovny médií a jejího účelu.
  • Jak lze Medial využívat. Stručný přehled možností využití Medialu a jeho propojení s ostatními systémy.
  • Základní orientace. Návod pro přihlášení do Medialu, základní orientaci v něm a možnosti vyhledávání konkrétních nahrávek.
  • Organizace obsahu. Návod popisuje systém kategorií a tagů sloužící k organizaci obsahu Medialu.
  • Propojení s Moodlem. Základní popis propojení Medialu s e-kurzy v Moodlu.

Do Medialu můžete vložit již existující nahrávky nebo vytvořit zcela nové, a to jak z webu Medialu, tak z e-kurzů v MoodluCelý systém je navíc propojený s nahrávací technikou v nově vybavených budovách fakulty (Carla): záznamy, které zde pořídíte, budou automaticky odeslány a uloženy do Medialu.

Se svými nahrávkami můžete poměrně volně manipulovat: přejmenovávat je, přesouvat mezi kategoriemi, nahradit je za jinou nahrávku nebo je z knihovny odstranit. Dodatečně můžete také upravit informace o nahrávce nebo k ní nastavit kapitoly.

Své nahrávky můžete sdílet přímo v knihovně médií i mimo ni. V rámci webového portálu Medialu můžete rozhodnout, kdo všechno Vaši nahrávku uvidí, mimo Medial lze nahrávku zprostředkovat pomocí odkazu, stáhnout si ji nebo ji umístit na vlastní webové stránky. V neposlední řadě můžete nahrávky rychle a pohodlně vkládat do svých kurzů v Moodlu.

Ucebny

Medial je propojený s nově vybavenými učebnami v komplexu CARLA (budovy A a B2). V těchto učebnách můžete pomocí zařízení pro automatizovaný záznam jednoduše nahrávat své přednášky, které se následně objeví ve Vaší kategorii v Medialu. Prostřednictvím Medialu můžete přednášky také živě vysílat na internetu.

Chcete ukázat, jak připravit mikrofony a/nebo spustit záznam?

Obracejte se na Kancelář e-learningu
e-mail: elf@phil.muni.cz
telefon: 549 49 1592


Technika nefunguje, jak má?

Obracejte se na techniky CIT
telefon: 549 49 1542