Správa ELFu‎ > ‎

Typy nápovědních materiálů k systému ELF

Stránky v uživatelské dokumentaci ELFu

Základním materiálem uživatelské nápovědy LFu je uživatelská dokumentace, tedy soubor návodů a doporučení pro práci se systémem ELF z pohledu učitele nebo studenta. Stránky obsahují textové popisy a mnoho obrazových příloh pro ulehčení pochopení tématu.

Časté dotazy (ČKD/FAQ)

Komplexní návody v uživatelské dokumentaci doplňujeme krátkými video tutoriály, které reagují na časté dotazy vyučujících i studenty ohledně práce v systému. Každý FAQ se zaměřuje na jedno úzké téma, video tutoriál je koncipován jako praktický postup při řešení daného problému.

ČKD/FAQ tutoriály naleznete na Youtube kanálu Kanceláře e-learningu a rovněž v rámci příslušných sekcí uživatelské dokumentace.

TIPy pro uživatele ELFu

Podobně úzce zaměřený návod na konkrétní prvek v systému ELF, účelem je hlavně představení dané funkcionality uživatelům (často je jedná o novinky nebo drobná průběžná vylepšení systému) a ilustraci toho, kde by mohli tento prvek využít v rámci vlastní praxe.

TIPy pro uživatele můžete sledovat jednotlivě v rámci informačního banneru na hlavní straně ELFu, nebo souhrnně na této stránce.

Informace k vývoji ELFu

Celý systém ELF je průběžně aktualizován, doplňován o nové moduly a funkce, stejně jako o opravy chyb hlášených uživateli. S tímto souvisí občasné změny ve fungování některých prvků systému, o kterých je nutné uživatele informovat. V této souvislosti mají proto uživatelé k dispozici přehled aktualizací ELFu (seznam novinek související s přechodem na vyšší verzi systému).