Správa ELFu‎ > ‎

Seznam nabízených služeb pro práci s online kurzy

  • Základní nastavení kurzu a jeho struktury.

  • Sjednocení souborů různých typů do jednoho formátu (např. pdf), nahrání souborů do kurzu, vytvoření odkazů na soubory u jednotlivých témat.

  • Základní úpravy multimediálních materiálů jako je rozstříhání jednoho dlouhého videa na menší celky, převedení různých typů multimediálních souborů na jednotný formát vhodný pro Moodle, nahrání multimediálních souborů do kurzu.

  • Zpracování ucelených studijních materiálů v modulech Kniha a Přednáška. Pomoc s úpravou a formátováním studijních materiálů v kurzu.

  • Konzultace možností využití slovníků a databází, navržení základní struktury slovníku/databáze, import většího množství dat ze souboru, navržení a vytvoření složitějších individuálních řešení využívajících modul Databáze.

  • Pomoc ohledně vytvoření a nastavení testů, využitelnosti různých typů otázek v dané situaci, asistence při testování v PC učebnách vč. zajištění zabezpečení testů. 
  • Předvedení možnosti průzkumů a dotazníků v kurzu, pomoc s jejich vytvořením a nastavením.

  • Konzultace týkající se typů úkolů, které je vhodné použít, a potřeb vyučujícího při odevzdávání úkolů. Vysvětlení možnosti vzájemného hodnocení studentských prací, zajištění složitého nastavení modulu Workshop, poskytnutí podpory při běhu workshopu.