Správa ELFu

Tým uživatelské podpory standardně poskytuje vyučujícím a studentům technickou pomoc při řešení problémů s e-learningovým systémem FF MU (ELF) a základní metodické vedení ohledně správy a využití online kurzů a dalších podporovaných e-learningových nástrojů (e-portfolia, výuková videa apod.).

Seznam nabízených služeb pro práci s online kurzy nabízí základní přehled oblastí podpory v ELFu.

Kromě aktivní podpory průběžně vytváříme a sdílíme i množství uživatelských návodů a nápovědy.

Řešení dotazů, konzultace, technická asistence

Uživatelé ELFu mohou prostřednictvím mailu, telefonu nebo osobně nahlašovat nastalé problémy, které tým uživatelské podpory následně zpracuje a nabídne možná řešení.

Uživatelům na vyžádání pomáháme s nastavením kurzů, přípravou studijních materiálů, nastavením testů apod. Kdykoliv je možné domluvit si také konzultaci možných řešení vhodných pro individuální požadavky v konkrétních kurzech. Podrobný seznam služeb nabízených pro práci s online kurzy naleznete zde.

Vyučujícím nabízíme kompletní asistenci při online testování v PC učebnách na FF MU. Na základě požadavku zajistíme potřebné nastavení a zabezpečení testů a k dispozici jsme pak i přímo v průběhu testování (pomoc s přihlašováním studentů, spuštěním audio nahrávek, ukládáním testů apod.). Kromě samotných testů v ELFu mohou učitelé využít i možnosti psaní esejí a jiných závěrečných prací přímo ve wordu v zabezpečeném testovacím režimu.

Údržba a vývoj systému ELF

Kromě uživatelské podpory zajišťuje Kancelář e-learningu i vlastní administraci e-learningového prostředí ELF, která zahrnuje jak průběžnou údržbu a aktualizace jednotlivých částí systému, tak i jeho aktivní rozvoj. To znamená především tvorbu a údržbu vlastních nástrojů a jiných rozšíření systému, lokální úpravy českého překladu či rozšiřování možností systému s využitím externích modulů.

V případě požadavků nebo návrhů na doplnění či vylepšení ELFu nás proto neváhejte kontaktovat.

Tvorba a údržba uživatelských návodů

Pracovníci uživatelské podpory vytvářejí a průběžně spravují návody pro tvůrce a učitele (tutory) online kurzů v systému Moodle, ve kterých jsou přehledně popsány veškeré prvky, které lze v kurzech používat.

Workshopy a školení, metodická podpora

Pro vyučující a studenty FF MU pořádáme workshopy a školení o práci s kurzy v ELFu, o kterých vždy informujeme prostřednictvím našich sociálních sítí, newsletteru a hlavní strany ELFu. Na vyžádání jsme schopni uspořádat také školení pro uzavřenou skupinu vyučujících či studentů vypomáhajících s tvorbou kurzů.

Členové týmu, kontaktní údaje

 

Jakub Jarina (MUNI)

Role: Koordinátor uživatelské podpory ELFu
E-mail: 
jarina@phil.muni.cz

Student doktorského programu Česká literatura. Absolvent magisterského programu Český jazyk a literatura na FF MU.

 

Libor Juhaňák (MUNI)

Role: Hlavní administrátor ELFu
E-mail: juhanak@phil.muni.cz

Student doktorského programu Pedagogika. Absolvent magisterského programu Informační studia a knihovnictví na FF MU a bakalářského programu Filozofie na FF MU.

 

Ondřej Mrázek (MUNI)

Role: Administrátor ELFu
E-mail: mrazek@phil.muni.cz

Student doktorského programu Český jazyk. Absolvent magisterských programů Český jazyk a literatura a Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy a bakalářského programu Český jazyk se specializací počítačová lingvistika.

 

Markéta Poledníková (MUNI)

Role: Konzultantka uživatelské podpory
E-mail: polednikova@phil.muni.cz

Studentka magisterského programu Filozofie a Ruský jazyk a literatura.Jan Štěpánek (MUNI)

Role: Administrátor ELFu
E-mail: stepanek@phil.muni.cz

Student doktorského programu Filozofie. Absolvent magisterského programu Filozofie na FF MU.

Vojtěch Mrkývka (MUNI)

Role: Administrátor ELFu
E-mail: mrkyvka@phil.muni.cz

Student magisterského programu Český jazyk se specializací počítačová lingvistika.

 

Lucie Štěrbová (MUNI)

Role: Konzultantka uživatelské podpory
E-mail: sterbova@phil.muni.cz

Studentka doktorského programu Český jazyk a bakalářského programu Bulharský jazyk a literatura na FF MU. Absolventka magisterského programu Český jazyk a literatura a Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy.

 

Helena Geržová (MUNI)

Role: Konzultantka uživatelské podpory
E-mail: gerzova@phil.muni.cz

Studentka magisterského programu Český jazyk se specializací počítačová lingvistika.