Mobilní technologie

Řešení dotazů, konzultace, technická asistence

Vyučujícím i studentům FF MU nabízíme jakoukoli pomoc, metodickou i technickou, týkající se práce s iPadem (ev. iPhonem) v akademickém prostředí či využití mobilních zařízení ve výuce.

Chce-li vyučující ve své výuce využívat mobilní technologie, můžeme na požádání zajistit kompletní technickou asistenci.

V případě potřeby pomůžeme s výběrem vhodného iPadu.

Workshopy a školení

Záleží nám na tom, aby byly mobilní technologie ve vzdělávání využívány smysluplně a efektivně,
a baví nás hledat, tvořit a dělit se o metodické postupy, které tomu pomohou.

Rozpis aktuálních workshopů je k dispozici na adrese elf.phil.muni.cz/ipady.


Workshop či školení na míru

Na požádání zopakujeme některé z témat pro další publikum nebo sestavíme unikátní workshop či školení na míru v rámci FF MU i mimo ni. Školíme na vzdělávacích akcích a konferencích. Zatím jste nás mohli potkat na akcích: Týden učitelství (FF MU), CEINVE (FF MU), AIVD, DisCo Conference, Online Educa Berlin, CJV PrF MU, CJV FF MU, IngLearning (VUT), Počítač ve škole, ELFday (FF MU). V předmětu Dílna prezentace jsme školili téma Prezentování a prezentace z technického hlediska. V předmětu Propedeutický seminář IT překladatelské a tlumočnické průpravy školíme využití iPadů pro nácvik tlumočení.

Pokud máte zájem o workshop či školení na míru, napište nám na elf@phil.muni.cz.

Možnost zapůjčení iPadů

Na celý semestr

Vyučující FF MU mohou požádat o zapůjčení iPadu na celý semestr. Podmínkou pro zapůjčení iPadu je krátká úvodní a závěrečná konzultace (zjištění preferencí, zpětné vazby, zkušeností apod.) a dále účast na některém z workshopů, které v aktuálním semestru pořádáme. 

Svůj požadavek zašlete na elf@phil.muni.cz

Do výuky

Vyučující FF MU mohou požádat o zapůjčení až 30 iPadů a 30 stylusů do své výukyZařízení připravíme, přineseme, budeme na místě k dispozici jako technická asistence vyučujícímu i studentům, všechna zapůjčená zařízení bezpečně vrátíme a smažeme záznam o studentské aktivitě. S didaktickým záměrem a jeho dosažením s pomocí iPadů rádi pomůžeme. Zároveň je možné domluvit se na konzultaci toho, jak lze iPady ve výuce využít.

Pokud máte zájem o zapůjčení iPadů do své výuky či o konzultaci, napište nám alespoň s týdenním předstihem na elf@phil.muni.cz. Ve zprávě uveďte předmět, termín, učebnu, požadované aplikace, počet iPadů a zda budou potřeba i stylusy.

Členové týmu, kontaktní údaje

Tereza Talavašková (MUNI | LinkedIn)

Role: Vedoucí programu podpory mobilních technologií
E-mail: potuckova@phil.muni.cz

Studentka doktorského programu Didaktika cizího jazyka na PdF MU. Absolventka magisterského programu Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy na FF MU.


Michaela Pechancová (MUNI)

Role: Asistentka programu podpory mobilních technologií
E-mail: pechancova@phil.muni.cz

Studentka bakalářského programu Sociální pedagogika a poradenství.