V březnu 2019 jsme spustili nové webové stránky e-learning.phil.muni.cz, na kterých najdete veškeré aktuální informace o našich službách, stipendijním programu či plánovaných akcích a workshopech.

Kancelář e-learningu je pracovištěm působícím na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity jako součást Centra informačních technologií FF MU. Cílem naší činnosti je různými cestami podporovat efektivní a smysluplné využívání technologií pro vzdělávání a akademickou praxi. Více informací o oblastech naší činnosti naleznete v jednotlivých sekcích této stránky.


Budova G - Filozofická fakulta