เมนูหลัก...

ร้องทุกข์/ร้องเรียน...

1. ร้องทุกข์/ร้องเรียน ด้วยตนเอง ที่ทำการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ถนนจุน-ปง ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 56150
2. ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางจดหมาย ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ถนนจุน-ปง ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 56150
3. ทางโทรศัพท์ 054-421151 ต่อ 30
4. ช่องทาง E-mail : nitikorn@phayao2.go.th
5. ร้องเรียนออนไลน์ ได้ที่เวบไซต์ http://nitikorn.phayao2.go.th > เมนู ร้องทุกข์/ร้องเรียน

Link น่าสนใจ...
  • กลุ่มกฎหมายและคดี ได้ดำเนินกิจกรรม PLC ประสานการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
    เมื่อ 28 ธันวาคม 2563 กลุ่มกฎหมายและคดี ได้ดำเนินกิจกรรม PLC ประสานการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กับทาง กลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เลขที่ 17 หมู่ 20 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
    ส่ง 14 ก.พ. 2564 18:52 โดย Nitikorn phayao2
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

หนังสือราชการ/หนังสือเวียน...

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน...

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์...

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 31 รายการ ดูเพิ่มเติม »

บทความ...
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประมวลภาพกิจกรรม...
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินการปฏิบัติงาน/กิจกรรม...


Infographic


ผอ.สพป.พะเยา เขต 2

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล
ผอ.สพป.พะเยา เขต 2


กลุ่มกฎหมายและคดี ...
จ.ส.ท.สุพจน์ ชัยชนะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

นางขวัญดาว ไชยมงคล
นิติกรชำนาญการ
กลุ่มกฎหมายและคดีกิจกรรม...
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

จัดซื้อจัดจ้าง...
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »