• คณะครูทุกท่านได้รับการอบรมการใช้สื่อ DLIT ณ ห้องประชุมนิติภาวะชน โรงเรียนบ้านสันปูเลย

    วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560 คณะครูทุกท่านได้รับการอบรมการใช้สื่อ DLIT ณ ห้องประชุมนิติภาวะชน โรงเรียนบ้านสันปูเลย โดยมีนายสุพจน์. ชัยชนะ เป็นวิทยากรให้ความรู้เพื่อที่จะนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

    ส่ง 21 ส.ค. 2560 05:21 โดย Nitikorn phayao2
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรม

แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »บุคลากร

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล
รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 รักษาราชการแทน
ผอ.สพป.พะเยา เขต 2

จ.ส.ท.สุพจน์ ชัยชนะ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่นิติกร