เมนูหลัก...

ร้องทุกข์/ร้องเรียน...

1. ร้องทุกข์/ร้องเรียน ด้วยตนเอง ที่ทำการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ถนนจุน-ปง ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 56150
2. ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางจดหมาย ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ถนนจุน-ปง ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 56150
3. ทางโทรศัพท์ 054-421151 ต่อ 30
4. ช่องทาง E-mail : nitikorn@phayao2.go.th
5. ร้องเรียนออนไลน์ ได้ที่เวบไซต์ http://nitikorn.phayao2.go.th > เมนู ร้องทุกข์/ร้องเรียน

Link น่าสนใจ...

https://sites.google.com/a/phayao2.go.th/nitikorn/khaw-prachasamphanth/tepeonlinekarphathnakhrulaeabukhlakrthangkarsuksadoyyudthuxpharkiclaeaphunthikarptibatinganpenthan
https://sites.google.com/a/phayao2.go.th/nitikorn/khaw-prachasamphanth/tepeonlinekarphathnakhrulaeabukhlakrthangkarsuksadoyyudthuxpharkiclaeaphunthikarptibatinganpenthan


"หัวข้อธรรมในคำกลอน" ของท่านพุทธทาส ภิกขุ"


หนังสือราชการ/หนังสือเวียน...
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 25 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประมวลภาพกิจกรรม...
  • 15/11/60               วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา คร ...
    ส่ง 15 พ.ย. 2560 18:01 โดย Nitikorn phayao2
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »ผอ.สพป.พะเยา เขต 2
นายทินกร อินทะนาม
ผอ.สพป.พะเยา เขต 2


กลุ่มงานวินัย และนิติการ...
จ.ส.ท.สุพจน์ ชัยชนะ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี


กิจกรรม...
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

จัดซื้อจัดจ้าง...
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

Infographics...