ต้อนรับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาศึกษาดูงาน

สำรวจฐานทรัพยากรท้องถิ่นสวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า