ยินดีต้อนรับครับ.....https://sgs9.bopp-obec.info/enr/TblSchInfo/Show-TblSchInfo.aspx
https://sgs9.bopp-obec.info/enr/View_StudentScore/ExamResult.aspx


https://sites.google.com/a/phayalae.ac.th/kru_aekthaimusic/ngan-thabeiyn-laea-wadphl


https://sites.google.com/a/phayalae.ac.th/kru_aekthaimusic/khaw-kickrrm

  รับโล่รางวัลวันกับ รมต. วัฒนธรรม

 https://sites.google.com/a/phayalae.ac.th/kru_aekthaimusic/khaw-kickrrm/xbrmcheingptibatikarkhrudntrinaplcsuhxngreiyn
   เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการครูดนตรี
นำ PLC สู่ห้องเรียน 19 ส.ค. 2560
https://sites.google.com/a/nareerat.ac.th/krupanupun/home/face.jpg?attredirects=0
https://www.youtube.com/channel/UCBwKwTeV-xmreFgp5Ls2vPQ
aekaluk@phayalae.ac.th
 086-257462 - 091-0201707
 044-811769

https://sites.google.com/a/phayalae.ac.th/kru_aekthaimusic/khaw-kickrrm/penwithyakrnikarprachumcheingptibatikarkarcadthaphaenptibatikarpracapingbpramancadthakhxmulrabbsgslaearabbcadsuxcadcang

 เป็นวิทยากรในการอบรม ระบบ SGS

  พิธีกรในงานมอบทุนการศึกษา ของ
มูลนิธิอร่ามโล่วีระ จำนวน999ทุน
    พานักเรียนไปรับทุนการศึกษา ของ
มูลนิธิอร่ามโล่วีระ 
    

ร่วมบวงสรวงงานเจ้าพ่อพญาแล จ.ชัยภูมิ


  รับรางวัลประกวดพานชนะเลิศ วันครู
ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2560
   
 ครูประจำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จ.ชัยภูมิ
 พิธีเปิดโครงการศูนย์สานฝันกีฬาเพื่ออาชีพ ระดับภูมิภาค

    ร่วมทำบุญในวันเข้าพรรษา