ประชาสัมพันธ์ - กลุ่มบริหารงานบุคคล

การนำเสนอ ศคบ. บุคคล มว. 25 พย.64


การนำเสนอ ศคบ. บุคคล มว. 23 กย.64


ตารางแบ่ง 3 กลุ่มปฏิบ้ติหน้าที่ on-site 9-20 สค 64

นำเสนอ ศบค บุคคล มว ประชุมเฉพาะกิจ 6 กค 64

การประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 2564

การประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 2564 (รูปแบบใหม่ Online และ On-site)
              
       


การประชุมเลื่อนวิทยฐานะ


ประชุมเตรียมเปิดภาคเรียน 1/2564 ‎(11 มิ.ย.2564)‎

ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเทอม 1/2564 ‎(31 พ.ค. 2564)‎

 ภาพกิจกรรม 

  

ข่าวสารด้านการศึกษา

https://sites.google.com/a/phayalae.ac.th/eport_mv2/home/04-moe.gif?attredirects=0 https://www.ksp.or.th/ksp2018/  https://opec.go.th/ http://www.onesqa.or.th/th/index.php
https://www.kruupdate.com/https://sites.google.com/a/phayalae.ac.th/eport_mv2/home/bannerkruthai.jpg
https://sites.google.com/a/phayalae.ac.th/eport_mv2/home/logo2014.png
https://sites.google.com/a/phayalae.ac.th/eport_mv2/home/DL1.png?attredirects=0
https://sites.google.com/a/phayalae.ac.th/eport_mv2/home/DL4.png?attredirects=0