ภาษาต่างประเทศ

เว็บไซต์ครูภาษาต่างประเทศ
https://sites.google.com/a/phatthara.ac.th/webicu921/

gg.gg/English-Krufat

http://gg.gg/kruoant

http://gg.gg/kru-Jaidee

                                ครูกฤตยา ศรีริ
                            ครูนพรัตน์ สุดาเดช

                            ครูพรชัย ว่องไว
                    
                            ครูสิริกร พลายงาม
Comments