คณิตศาสตร์

ข้อมูลเว็บไซต์ครูคณิตศาสตร์
https://sites.google.com/a/phatthara.ac.th/kru-thanakorn/


http://gg.gg/math-kroonum


gg.gg/math_m4


https://sites.google.com/a/phatthara.ac.th/kruyiam/home


http://gg.gg/krupian


gg.gg/math_m2
gg.gg/jatuporn-kruton  

gg.gg/math-krujoy


gg.gg/Math-khufhon


http://gg.gg/math-krukohke


gg.gg/mathkex

                              ครูธนกร เนียมไธสง

                                ครูสำเริง โสมกุล
                              ครูพรภินันท์ เนียมไธสง

                                ครูบุญเยี่ยม โพธิ์เงิน

                          

                             ครูเพียร สมอาษา
                               


                                ครูสุพัตรา งามสง่า
                    

           
                                             ครูนายดิเรก รักสนิท
                            
                            ครูจตุพร แสงคำ

                            ครูณัฐวรา ภาชื่น


                                ครูพรพิรุฬ สุขจิต


                               ครูภาณุมาศ มูลสาร                                ครูชนาธิป เฮ่ประโคน
Comments