ประชาสัมพันธ์

 • แจ้งตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนภัทรบพิตร แจ้งตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560กำหนดเปิดภาคเรียนวันที่ 30 ตุลาคม 2560
  ส่ง 28 ต.ค. 2560 03:13 โดย ชนนิกานต์ บุญยะประทีป
 • แจ้งตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มงานบริหารวิชาการ โรงเรียนภัทรบพิตร แจ้งตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560กำหนดเปิดภาคเรียนวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  
  ส่ง 25 เม.ย. 2560 00:40 โดย ชนนิกานต์ บุญยะประทีป
 • แจ้งตารางเรียนตารางสอน 2/2559  กลุ่มงานบริหารวิชาการแจ้งตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559ดาวน์โหลดตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559ดาวน์โหลดตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศ ...
  ส่ง 27 ต.ค. 2559 05:14 โดย ชนนิกานต์ บุญยะประทีป
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2559
  ส่ง 30 เม.ย. 2559 04:36 โดย ชนนิกานต์ บุญยะประทีป
 • คะแนน O-NET นักเรียน
  ส่ง 31 มี.ค. 2559 09:07 โดย ชนนิกานต์ บุญยะประทีป
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพม. สพป


ข่าวการศึกษา