หน้าแรกEmbed gadget


Embed gadget QR Code

บันทึกการสอน


บันทึกการสอนเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แผนภาพเวนน์-ออยเลอร์และใช้สูตร
     

Embed gadget


direk@phatthara.ac.th

                    
สรุปเนื้อหา

Comments