ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

https://sites.google.com/phatthara.ac.th/pb-online-classroom/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=0

ข่าวจากเว็บโรงเรียนภัทรบพิตร


ข่าวจากแฟนเพจโรงเรียน


ข่าวไอที

ครูบ้านนอกดอทคอม

        ห้องเรียนครูแอ้ม 1/2561
            ..........................................................
google classroom
ตรวจสอบคะแนน
ตรวจสอบคะแนน
ชุมนุมคอมพิวเตอร์

แฟนเพจโรงเรียน

    ระบบสารสนเทศ
            ..........................................................
https://portal.bopp-obec.info/obec57/restpublicstat/report?areaCode=00101732&schoolCode=
https://docs.google.com/a/phatthara.ac.th/forms/d/1e1moAmnk4ougTqKwehvtTxLgfjm5XKhRXdqWAmvdd6Q/viewform?c=0&w=1

http://www.ssbr32.com/salary32/index.php

        หน่วยงานการศึกษา
            .........................................................
http://www.moe.go.th/moe/th/home/
http://www.obec.go.th/index.php
http://210.246.188.154/obec_scd/
http://www.labschools.net/

ข่าว                                  .....................................................
http://www.moe-news.net/
http://www.norsorpor.com/education.html