ยินดีต้อนรับเข้าสู่การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสื่อประยุกต์บนระบบเครือข่าย (Development Apps for Education)
การใช้งานGoogle Apps For Education สำหรับ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนภัทรบพิตร

Google Apps for Education Training
          เพราะการทำงาน และการเรียนรู้ ในยุคปัจจุบันไม่จำเป็นว่าจะต้องทำที่ใดที่หนึ่งเท่านั้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่อาจารย์และนักเรียนควรจะเข้าถึงเอกสารงานสำคัญ ได้ทุกๆที่ ทุกเวลา เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นGoogle Apps for Education ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือการทำงานงานร่วมกัน และ การสื่อสารร่วมกันทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน โดย Google Apps ซึ่งถือเป็นเครื่องมือนึงที่จะช่วยให้งานทุกคนสามารถจัดเก็บงานได้อย่างเป็นระบบ เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา การสร้างบทเรียนออนไลน์ การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ การตรวจการบ้านนักเรียนนักศึกษาได้สะดวกขึ้น การสร้างเว็บไซต์ห้องเรียนได้สะดวกและรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องการเขียนโค้ดมาก่อน และที่สำคัญทำให้เราไม่พลาดการติดต่อนัดสำคัญด้วยระบบแจ้งเตือนกิจกรรมนัดสำคัญผ่าน SMS โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

การอบรม Google Apps for Education จะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 2 วัน
  1. ผู้เข้าอบรมจะมี Classroom รายวิชานั้น เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

  2. สามารถจัดการเรียนการสอน รวมถึงการคิดกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ให้กับนักศึกษา เช่น การให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง การสร้างการมีส่วนร่วมในห้องเรียน การสามารถวัดผลการเรียนรู้ในทุกสัปดาห์ของการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


สิ่งที่ต้องนำมาด้วย

  • อุปกรณ์โน้ตบุ๊คที่ลงเบราเซอร์ Google Chrome เวอร์ชั่นอัพเดทล่าสุดเรียบร้อยแล้ว

  • บัญชี Google Apps for Education

  • แผนการสอน หรือ เอกสารในรูปแบบไฟล์ Digital ต่างๆ ที่ปกติต้องแจกให้กับนักศึกษา

  • การเข้าถึง Internet

  • Optional : อุปกรณ์มือถือ หรือ แท็บเล็ต (ถ้ามี) โดยหากเป็น iOS หรือ Android สามารถลงโปรแกรมเช่น Google Drive, Google Docs ,Google Sheet, Google Slide, Google Classroom, Google+, Google Hangout มาไว้ก่อน )  

อบรมการใช้งาน Google Apps for Education :

การทำงานร่วมกัน (Collaboration Day) 

 เวลา รายละเอียด
 8.00-8.30 ลงทะเบียน                
 8.30-10.30- เตรียมความพร้อมเรื่อง บัญชีการเข้าใช้งาน Google Apps for Education
- แนะนำเครื่องมือ Google Apps for Education
- แนะนำการเข้าถึง Google Drive
- ทำงานนำเสนอร่วมกันด้วย Google Slide
- สร้างเอกสารการเรียนการสอนบน Google Docs การแบ่งปันไฟล์เอกสาร
 10.30 -10.45 พักเบรก
 10.45-12.00 สร้างแบบทดสอบออนไลน์ด้วย Google Form
การตรวจข้อสอบนักเรียนด้วย Add-on Flubaroo
 12:00-13:00พักรับประทานอาหารกลางวัน
 13:00-14.30การสร้างเว็บไซต์ ด้วย Google Site
การปรับแต่ง เว็บไซต์ การแทรกวีดีโอ YouTube, รูปภาพ, เอกสาร, link
 14.30-14.45 พักเบรก
 14.45-16.00- สร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom
- วิธีการเข้าห้องเรียนออนไลน์สำหรับนักเรียน
- การโพสประกาศบน Google Classroom
- การสั่งการบ้านอัตนัย และ ตรวจการบ้านให้คะแนนด้วย Google Classroom
- แนะนำแอพพลิเคชัน Google Classroom บนมือถือ iOS/Android สรุปบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้


เข้าสู่เว็บไซต์ gg.gg/pb-training

แนะนำเว็บไซต์ 
       เว็บไซต์ระบบการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีคลังสื่อการสอน ห้องสมุดดิจิตอล เพื่อประกอบการจัดการเรียนรู้
คลิกเข้าสู่เว็บไซต์  http://dlit.ac.th/index.php

สำเนาของ Google Apps for Educationคู่มือใน Youtube 

วิดีโอ YouTube