Startside
Velkommen til dette site om praktikuddannelsen for Pædagoguddannelsen, Professionshøjskolen AbsalonHer findes informationer, vejledninger og inspirationsmaterialer til praktikvejledere, undervisere og studerende.

Praktikstederne har den væsentligste opgave i forhold til at skabe uddannelses- og læringsrum under praktikuddannelsen. Med dette site vil vi gerne bidrage til gode og lærerige praktikforløb.

Indholdet er blandt andet udarbejdet med afsæt i formelle juridiske dokumenter som Bekendtgørelse om uddannelse til pædagog som professionsbachelor og Professionshøjskolen Absalons studieordning

Praktikken udgør 75 ECTS point ud af uddannelsen samlede 210 ECTS point. Den består af fire perioder, hvoraf to er lønnede og to er ulønnede. Studerende er altid garanteret praktikpladser.