Jacqueline Petit

In de actualiteit van de steeds vluchtiger wordende media wil ik contact houden met het tastbare en het zinnelijke. De fysieke ruimtelijke aanwezigheid van de dingen in de dagelijkse omgeving is belangrijk in de bepalingen van de verhoudingen tussen mens en omgeving. Het kunstwerk hoeft zich niet altijd als een kunstwerk te openbaren. Het kan ontstaan uit de behoefte om uiting te geven aan ideeën en deze op een tastbare ruimtelijke manier vorm te geven. De kick zit 'm voor mij vooral in het idee.
Mijn werk ontstaat niet vanuit de strijd met het materiaal.
Ik zoek juist het materiaal bij het concept.
Tactiliteit speelt al vanaf het begin een grote rol in mijn werk.
Mijn objecten nodigen vaak uit tot in beweging zetten, tot aanraken.
Tastzin heeft voor mij te maken met weerstand.
Aanraken maakt je bewust van een grens, waar jij stopt en iemand anders, of iets anders, begint. Een grens, die scheiding en verbinding is.
Tasten is zinnelijk, direct en intiem.
Mensen zijn doorgaans geneigd de wereld alleen met de ogen af te tasten.
Door middel van perceptie lijkt het, dat je overzicht en afstand kunt bewaren; zo kan je de wereld rationaliseren en met je verstand beheersen.
De tast ( en gehoor en reuk) vraagt een verdergaande betrokkenheid.
Je kan je eigen aanwezigheid niet wegdenken, je maakt deel uit van de beleving.
Ik heb liever dat mensen daadwerkelijk iets voelen, betrokken raken bij het ding dat ik heb achtergelaten.
Ik wil dat mensen het werk ervaren en beleven en niet alleen bekijken.
Mijn werk vraagt om een fysieke dichtbij-heid van de beschouwer.

Thema's in mijn werk zijn o.a.:  

De zintuigen, grenzen, lichamelijkheid, erotiek, ritueel, bewust-onbewust, uitdagen, ruimte opeisen, handelingen ( wel of niet willekeurig), schaduw en rest ruimte, negatie.

Mijn werk is zien op de pagina "Eigen Werk".

Mijn CV staat op de pagina "Curriculum Vitae".

Comments