ประกาศรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
   
  
   


นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี​ รับรางวัลจากการสอบในโครงการ​ คณิต​ วิทย์​ อังกฤษ​ ช้างน้อย​ ปีการศึกษา​ 2561​ 
โดยได้รับรางวัลดังนี้
-วิชาคณิตศาสตร์​
1.​ ด.ช.ปิติณัช​ ร่ายเรือง​ ลำดับที่​ 1​ 
2.​ ด.ญ.ศิริกานดา​ บัวบัลลังก์​ ลำดับที่​ 5
3.​ ด.ช.นนทวัชร์​ หอสุวรรณานนท์​ ลำดับที่​ 10
4.​ ด.ช.ธนลภย์​ พรามคุ้ม​ ลำดับที่​ 20
-วิชาวิทยาศาสตร์
1.​ด.ช.ธนลภย์​ พรามคุ้ม​ ลำดับที่​ 1
2.ด.ญ.วรพร​ อักโข​ ลำดับที่​ 5
3.​ด.ช.อัศวิน​ นวมภักดี​ ลำดับที่​ 8
4.ด.ช.ชัยนันท์​ คล้ายทรง​ ลำดับที่​ 11
5.ด.ช.ปิติณัช​ ร่ายเรือง​ ลำดับที่​ 11
6.ด.ญ.ศิริกานดา​ บัวบัลลังก์​ ลำดับที่​ 11
7.ด.ญ.สุชญา​ เมืองคำ​ ลำดับที่​ 15
-วิชาภาษาอังกฤษ
1.ด.ช.ธนลภย์​ พรามคุ้ม​ ลำดับที่​ 3
2.ด.ญ.ภัคธีมา​ ดีเซ็น​ ลำดับที่​ 10
3.ด.ญ.สายฝน​ ทวีเกตุ​ ลำดับที่​ 10
4.ด.ญ.ศิริกานดา​ บัวบัลลังก์​ ลำดับที่​ 10
5.ด.ญ.สุชญา​ เมืองคำ​ ลำดับที่​ 18

รางวัล IQA Awards เป็นสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
ประจำปี 2561   โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

............................................................
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ รุจิรา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี รองยุวนิตย์ เชื้อนิล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองอุดม อยู่ชมบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
...............................................................................................
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ รุจิรา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี มอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ นักเรียนที่ได้รับรางวัลแข่งขันต่างๆ ดังนี้ 
1. การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2561
     - รางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ช.ปิติณัช ร่ายเรือง
     - ผ่านเกณฑ์รอบเจียระไนเพชร ได้แก่ ด.ช.นนทวัชร์ หอสุวรรณานนท์ , ด.ญ.ศิริกานดา บัวบัลลังก์ 
2.รางวัลโครงการทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของบริษัท ท็อปเทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 
     -วิชาคณิตศาสตร์ ได้ที่ 1 ระดับประเทศ ได้แก่ ด.ญ.ปารณีย์ หอสุวรรณานนท์ 
     -วิชาคณิตศาสตร์ ได้ที่ 1 ระดับจังหวัด (จังหวัดเพชรบุรี) ได้แก่ ด.ช.ปิติณัช ร่ายเรือง 
     -วิชาภาษาอังกฤษ ได้ที่ 1 ระดับจังหวัด (จังหวัดเพชรบุรี) ได้แก่ ด.ญ.ศตาวรนันท์ กุสุมาลย์ 
     -วิชาภาษาอังกฤษ ได้ที่ 1 ระดับจังหวัด (จังหวัดเพชรบุรี) ได้แก่ ด.ช.สิรจิรัฏฐ์ บุญมาธรรม 
3.รางวัลโครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการของบริษัท เซ็นเตอร์ วัน เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 
     -วิชาคณิตศาสตร์ ได้ที่ 1 ระดับภาค (ภาคกลาง) ได้แก่ ด.ช.ปิติณัช ร่ายเรือง 
     -วิชาคณิตศาสตร์ ได้ที่ 1 ระดับจังหวัด (จังหวัดเพชรบุรี) ได้แก่ ด.ช.นนทวัชร์ หอสุวรรณานนท์ 
     -วิชาภาษาอังกฤษ ได้ที่ 1 ระดับจังหวัด (จังหวัดเพชรบุรี) ได้แก่ ด.ญ.ศิริกานดา บัวบัลลังก์
     -วิชาภาษาอังกฤษ ได้ที่ 1 ระดับจังหวัด (จังหวัดเพชรบุรี) ได้แก่ ด.ช.อมรกานต์ แม้นเมฆ 
4. รางวัลเหรียญทอง (Gold medal X Australian Mathematics Competition 2018 (AMC) ได้แก่ ด.ญ.ศิริกานดา บัวบัลลังก์ 
5. รางวัลเหรียญทอง asmo international 2018 ประเทศมาเลเชีย ได้แก่ ด.ช.ธนลภย์ พรามคุ้ม
รับชมภาพได้จากFacebook "โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี"
.............................................................................................
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้นำคณะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ 
ณ ฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6(เพชรบุรี) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

   
ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์
                     1.รางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ม.ราชภัฏเพชรบุรี
                     2.รางวัลชมเชย (ลำดับที่ 51 จาก217 ทีม) วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
                     3.รางวัล ลำดับที่6 ทีมวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏระดับประถมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
 
 
...............................................................................................................................................
 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ปีการศึกษา 2561โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
 
 
 
 

**********************************************************
   
ว่าที่ รต.ประเสริฐ รุจิรา ผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ร่วมถวายราชสดุดีเนื่อง ในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑   สมเด็จพระนางเจ้าฯ สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  
คลิกเพื่อดูรูปภาพ
..............................
    
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ลูกเสือและยุวกาชาดของโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ร่วมบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชนและบริเวณรอบๆโรงเรียน
 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ รุจิรา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีและคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี  ร่วมกันถวายพระพรเนื่องในพิธีถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีถวายเทียนพรรษา ประจำปี2561  โดยการนำของผู้อำนวยการ ว่าที่ รต ประเสริฐ รุจิรา พร้อมด้วยคณะครู นัักเรียนและผู้ปกครอง
การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
Independent Study : IS” เป็นวิธีหนึ่งที่ทางโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีโดยท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ รต. ประเสริฐ รุจิรา ได้ให้การสนับสนุนให้มีและจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน เพราะเป็นการเปิดโลกกว้างให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า อย่างอิสระ
คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด
กิจกรรมตลอดนัดน้องหนู โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี เป็นโครงการที่จัดให้กับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ได้รู้จักการซื้อ การขายในชีวิตประจำวัน โดยจำลอง ร้านค้า หลาย ๆ ชนิด เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสที่หลากหลาย ซึ่งนักเรียนไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
23 กรกฎาคม 2561

 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำถวายแก่วัดในชุมชนใกล้เคียง ซึ่งในกิจกรรมหล่อเทียนครั้งนี้ ได้มีผู้ปกครองนักเรียน และผู้ใจบุญได้ร่วมทำบุญ ด้วยปัจจัยกับทางโรงเรียนเพื่อถวายวัดต่อไป
( 23 กรกฎาคม 2561)
 
คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด
ว่าที่ รต.ประเสริฐ รุจิรา ผอ.รร.อนุบาลเพชรบุรี,รองผู้อำนวยการ,คณะครูและนักเรียน รับรางวัล OBECQA โรงเรียนมาจรฐานสากล,รางวัลO-net และ NTที่มีผลการทดสอบระดับชาติสูงใน 5 ลำดับแรกของเขตพื้นที่ฯ ปีการศึกษา 2560  ในงาน Phetchaburi Top Awards Day 13 กรกฎาคม 2561

นางยุวนิตย์ เชื้อนิล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมผู้ใหญ่ใจดี มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ผู้ปกครองที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน   ประจำปีการศึกษา 2561  
คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด
 ว่าที่ รต.ประเสริฐ  รุจิรา ผอ.โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ให้เกียรติมอบรางวัลนักเรียน ชนะเลิศการประกวดเรียงความระดับ ประถมศึกษา หัวข้อ วันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) จากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผวจ.เพชรบุรี แก่ ดช. อัศวิน นวมภักดี นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 3 กค 61
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี โดยว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานวันสุนทรภู่ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนประยุกต์ใช้ความรู้ภาษาไทยในหลากหลายแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน กิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงความสามารถในด้านทักษะภาษาไทย
  • การพูด เช่น การเป็นพิธีกร การอ่านทำนองเสนาะ การตอบคำถาม
  • การอ่าน เช่น การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว-ร้อยกรอง 
  • การเขียน เช่น การเขียนคำศัพท์ การแต่งบทกลอนและบทกวีต่างๆ การวาดภาพ
  • การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง เพื่อสื่อความหมายของเพลงอย่างมีสุนทรียะ
  • การแสดงละครพื้นบ้าน  เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาวรรณคดีสู่ผู้ชมอย่างง่ายๆและสนุกสนาน และการแสดงละครสนุกสนาน

....................................................................................................................................................................................
โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับ 1 พร้อมมอบเข็มให้กับสมาชิกยุวกาชาดใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมสัตตบงกช โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนยุวกาชาดเข้าร่วมพิธี 
...........................................................................................................................................................................................
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ประธานสภานักเรียนและหัวหน้าฝ่ายอนามัยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี


วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ รุจิรา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาโครงการทดสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จากบริษัท Center One Education ในปีการศึกษา 2560     ให้แก่นักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1ของประเทศ และ ที่ 1 ของภูมิภาค   
                

 
....................................................................................................................
วันที่​ 25​ พฤษภาคม​ 2561​ นายศุภชัย​ ชนะดี​ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี​ เขต​ 1​ พบเพื่อนครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี​ เพื่อมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา​ ประจำปีการศึกษา​ 2561​ "ปี​ 61 มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วย​ 4Qs​(4Qualities)" โดยมี ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ รุจิรา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี รองยุวนิตย์ เชื้อนิล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองอุดม อยู่ชมบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับฟัง
 
....................................................................................................................
 วันที่​ 24​ พฤษภาคม​     2561 ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ​ รุจิรา​ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี​  พร้อมด้วยคณะสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี​ เผยแพร่กิจกรรมสภานักเรียน​ "เดินชิดขวาน่ารักดี​ เสริมราศีด้วยการไหว้"  ให้แก่โรงเรียนวัดต้นสน​  โรงเรียนบ้านบางแก้ว​ โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม
     
....................................................................................................................

 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ รุจิรา เกียรติบัตร ให้แก่ ได้ส่งนักเรียนนักกีฬาโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีเข้าลงทำการแข่งขันกีฬาเทควันโด ที่หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก(ดอนเมือง)
การแข่งขันเทควันโดรายการ army defense commands taekwondo championships ในวันเสาร์ ที่28 เมษายน 2561 
ณ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก(ดอนเมือง) สมควรได้รับเกียรติและยกย่องในความสามารถ ดังนี้
 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
           (ประเภทต่อสู้) 
ด.ช.ณฐนนท์ ดำสะอาด     ป.6/4 
ด.ญ.ณัฎฐ์นรี แพงดี          ป.6/4 
ด.ญ.สุวพิชญ์ สิมศรีพิมพ์   ป.6/2
ด.ญ.นภัสร บุญชู              ป.5/4
ด.ช.ปารนัท ปรีเปรม         ป.5/5
ด.ช.ธัชพล วันเจริญพันธ์   ป.4/5
ด.ช.ศุภกร จิวารัตน์           ป.3/5
ด.ช.ปัณณทัต วันเจริญพันธุ์ ป.2/5
ด.ญ.ปุญญิศา จิวารัตน์       ป.1/5
 รองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญเงิน                   (ประเภทต่อสู้)
ด.ญ.นิรดา พูลสวัสดิ์          ป.6/1 
ด.ญ.เพ็ชรลดา นาเมือง      ป.5/2
ด.ช.ชนะสรณ์ พวงไพโรจน์ ป.6/1 
ด.ญ.พีรญา แพงดี              ป.4/4
ด.ญ.อาภาวรรณ เชื่อมขุนทด ป.6/2 
ด.ญ.สิตาภัทร พูลสวัสดิ์      ป.4/1
ด.ช.เอกศักดิ์ เดชะเทศ       ป.6/2 
ด.ช.ชญานิน แย้มพริ้ง         ป.2/4
ด.ช.แทนไทย พุ่มพวง        ป.6/4
ด.ช.วรกร เพียรสนอง          ป.5/5
 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
              (ประเภทท่าร่ายรำคู่ผสม)
ด.ช.วรกร เพียรสนอง     ป.5/5
ด.ญ.ณิญา เพียรสนอง   ป.4/5

รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง
 (ประเภทต่อสู้) 
ด.ญ.จิรัชญา สืบเซ่ง     ป.6/2 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 (ประเภทร่ายรำ)
ด.ญ.ณิญา เพียรสนอง  ป.4/5
             รางวัลถ้วยทีมยอดเยี่ยม 
             รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประจำ Tournament
                           ด.ช.ณฐนนท์ ดำสะอาด      ป.6/4
              รางวัลทีมชนะเลิศ ประจำ Tournament
                           ผู้ฝึกสอน  นายชนานนท์ กลิ่นกรุ่น
                                          นายณัฐพงษ์ ลาดกระโทก                                                                                  นายกมลพันธ์ นาดอน
                                          นายสรนันต์ ถนอมรัตน์ (หน.สาระสุขฯ)

 
....................................................................................................................

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ รุจิรา มอบเกียรติบัตร ให้แก่ เด็กหญิงจิณห์นิภา เอกรัตน์โยธิน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน โดยได้ครองตำแหน่ง ชนะเลิศ ประเภท เยาวชนหญิงคู่อายุไม่เกิน 8 ปี การเเข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 56 ประจำปี2561 ระหว่างวันที่18-30 เมษายน 2561 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมเเห่งประเทศไทย

..................................................................................................................................

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ รุจิรา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี รองยุวนิตย์ เชื้อนิล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองอุดม อยู่ชมบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ร่วมต้อนรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 
..................................................................................................................................
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ รุจิรา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี พร้อมด้วย รองยุวนิตย์ เชื้อนิล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองอุดม อยู่ชมบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและปกครอง อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ โดยมีคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีเข้าร่วมการอบรม

 
                                                                              คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด
..................................................................................................................................
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและต้อนรับผู้อำนวยกาท่านใหม่ และคณะครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

     
     

.......................................................................................................
โครงการพัฒนาวินัยครูสู่นักเรียน
 
 
 ................................................................................................................................................................................................
วันเด็กแห่งชาติ 2561
แนะนำครูใหม่
คุณครูใหม่กล่าวแนะนำตัวเองให้กับผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ประกอบด้วย ครูเหมือนฝัน ขุนราช ครูบุญตา บุญโพธิ์ โดยคุณครูได้เริ่มปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี


กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561
         
  
..........................................................................................................................................................................................

กิจกรรมวันคริสมาสต์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

      
...............................................................................................................................................................................................................
 
รองฯยุวนิตย์ เชื้อนิล และ รองฯอุดม อยู่ชมบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี มอบรางวัลและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
      

ครูรัชนี อินทนิล ให้ความรู้เกี่ยวกับสภานักเรียน การเลือกตั้งสภานักเรียน และแนะนำตัวผู้สมัครประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา2561
 โดยโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีจะจัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียน ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560

 
 
  
   คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นำนักเรียนเข้าแข่งขัน และรับรางวัลเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 19 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
 

 ................................................................................................................................................................................................................................
         ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ รุจิรา และคณะครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี  ให้การต้อนรับผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ  นายศุภชัย ชนะดี  
                           เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผอำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  (2 ธ.ค.60).
     
                   ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นายศุภชัย  ชนะดี พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานศิลป
                                หัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  รุจิรา และคณะครูให้การต้อนรับ.
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น