วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ประธานสภานักเรียนและหัวหน้าฝ่ายอนามัยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งกับวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี


 
 
 
....................................................................................................................

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ รุจิรา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาโครงการทดสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จากบริษัท Center One Education ในปีการศึกษา 2560 
ให้แก่นักเรียนที่สอบได้อันดับที่ 1ของประเทศ และ ที่ 1 ของภูมิภาค

 
....................................................................................................................
วันที่​ 25​ พฤษภาคม​ 2561​ นายศุภชัย​ ชนะดี​ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี​ เขต​ 1​ พบเพื่อนครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี​ เพื่อมอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา​ ประจำปีการศึกษา​ 2561​ 
"ปี​ 61 มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วย​ 4Qs​(4Qualities)" 
โดยมี ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ รุจิรา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี รองยุวนิตย์ เชื้อนิล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองอุดม อยู่ชมบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมรับฟัง
 
 
 
....................................................................................................................
วันที่​ 24​ พฤษภาคม​ 2561 ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ​ รุจิรา​ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี​ พร้อมด้วยคณะสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี​ เผยแพร่กิจกรรมสภานักเรียน​ "เดินชิดขวาน่ารักดี​ เสริมราศีด้วยการไหว้" 
ให้แก่โรงเรียนวัดต้นสน​ โรงเรียนบ้านบางแก้ว​ โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม
 
   
 
   
   
....................................................................................................................
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ รุจิรา เกียรติบัตร ให้แก่ ได้ส่งนักเรียนนักกีฬาโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีเข้าลงทำการแข่งขันกีฬาเทควันโด ที่หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก(ดอนเมือง)
การแข่งขันเทควันโดรายการ army defense commands taekwondo championships ในวันเสาร์ ที่28 เมษายน 2561 
ณ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก(ดอนเมือง) สมควรได้รับเกียรติและยกย่องในความสามารถ ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง (ประเภทต่อสู้) 
ด.ช.ณฐนนท์ ดำสะอาด ป.6/4 
ด.ญ.ณัฎฐ์นรี แพงดี ป.6/4 
ด.ญ.สุวพิชญ์ สิมศรีพิมพ์ ป.6/2
ด.ญ.นภัสร บุญชู ป.5/4
ด.ช.ปารนัท ปรีเปรม ป.5/5
ด.ช.ธัชพล วันเจริญพันธ์ ป.4/5
ด.ช.ศุภกร จิวารัตน์ ป.3/5
ด.ช.ปัณณทัต วันเจริญพันธุ์ ป.2/5
ด.ญ.ปุญญิศา จิวารัตน์ ป.1/5
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง (ประเภทท่าร่ายรำคู่ผสม)
ด.ช.วรกร เพียรสนอง ป.5/5
ด.ญ.ณิญา เพียรสนอง ป.4/5
รองชนะเลิศอันดับ1 เหรียญเงิน (ประเภทต่อสู้)
ด.ญ.นิรดา พูลสวัสดิ์ ป.6/1 
ด.ญ.เพ็ชรลดา นาเมือง ป.5/2
ด.ช.ชนะสรณ์ พวงไพโรจน์ ป.6/1 
ด.ญ.พีรญา แพงดี ป.4/4
ด.ญ.อาภาวรรณ เชื่อมขุนทด ป.6/2 
ด.ญ.สิตาภัทร พูลสวัสดิ์ ป.4/1
ด.ช.เอกศักดิ์ เดชะเทศ ป.6/2 
ด.ช.ชญานิน แย้มพริ้ง ป.2/4
ด.ช.แทนไทย พุ่มพวง ป.6/4
ด.ช.วรกร เพียรสนอง ป.5/5
รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง (ประเภทต่อสู้) 
ด.ญ.จิรัชญา สืบเซ่ง ป.6/2 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 (ประเภทร่ายรำ)
ด.ญ.ณิญา เพียรสนอง ป.4/5
รางวัลถ้วยทีมยอดเยี่ยม ด.ญ.ปุญญิศา จิวารัตน์ ป.1/5 เป็นตัวแทนรับรางวัล
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประจำ Tournament ด.ช.ณฐนนท์ ดำสะอาด ป.6/4 เป็นผู้รับรางวัล
รางวัลทีมชนะเลิศ ประจำ Tournament ด.ญ.นิรดา พูลสวัสดิ์ ป.6/1 กับตันทีมโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี เป็นผู้รับรางวัล
ผู้ฝึกสอน นายชนานนท์ กลิ่นกรุ่น(ครูปิง)
นายณัฐพงษ์ ลาดกระโทก(ครูโจ้)
นายกมลพันธ์ นาดอน(ครูมน)
นายสรนันต์ ถนอมรัตน์(หัวหน้าสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

....................................................................................................................


วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ รุจิรา มอบเกียรติบัตร ให้แก่ เด็กหญิงจิณห์นิภา เอกรัตน์โยธิน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียน โดยได้ครองตำแหน่ง ชนะเลิศ ประเภท เยาวชนหญิงคู่อายุไม่เกิน 8 ปี การเเข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 56 ประจำปี2561 ระหว่างวันที่18-30 เมษายน 2561 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ สมาคมกีฬาเทนนิส ลอนเทนนิสสมาคมเเห่งประเทศไทย

 
..................................................................................................................................
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ รุจิรา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี รองยุวนิตย์ เชื้อนิล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองอุดม อยู่ชมบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ร่วมต้อนรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 

 
..................................................................................................................................
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ รุจิรา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี พร้อมด้วย รองยุวนิตย์ เชื้อนิล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองอุดม อยู่ชมบุญ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและปกครอง อบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ โดยมีคณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีเข้าร่วมการอบรม

..................................................................................................................................

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานและต้อนรับผู้อำนวยการท่านใหม่ และคณะครูโรงเรียนอนุบาลลพบุรี ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

 
 
 
.......................................................................................................
โครงการพัฒนาวินัยครูสู่นักเรียน

 
 
 ................................................................................................................................................................................................
วันเด็กแห่งชาติ 2561
แนะนำครูใหม่
คุณครูใหม่กล่าวแนะนำตัวเองให้กับผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ประกอบด้วย ครูเหมือนฝัน ขุนราช ครูบุญตา บุญโพธิ์ โดยคุณครูได้เริ่มปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี


กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561
         
  
..........................................................................................................................................................................................

กิจกรรมวันคริสมาสต์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

      
  

...............................................................................................................................................................................................................
 
รองฯยุวนิตย์ เชื้อนิล และ รองฯอุดม อยู่ชมบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี มอบรางวัลและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
      

ครูรัชนี อินทนิล ให้ความรู้เกี่ยวกับสภานักเรียน การเลือกตั้งสภานักเรียน และแนะนำตัวผู้สมัครประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา2561
 โดยโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีจะจัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียน ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560

 
 
  
   คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นำนักเรียนเข้าแข่งขัน และรับรางวัลเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 19 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

   

 
................................................................................................................................................................................................................................
         ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ รุจิรา และคณะครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี  ให้การต้อนรับผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ  นายศุภชัย ชนะดี  
                           เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผอำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  (2 ธ.ค.60).
     
                   ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นายศุภชัย  ชนะดี พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานศิลป
                                หัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  รุจิรา และคณะครูให้การต้อนรับ.
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น