ประกาศ

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 95 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 • เขตตรวจราชการที่ 5 เตรียมยกระดับผลสัมฤทธ์.. พร้อมก้าวสู่การศึกษาไทยยุค 4.0 21 พฤษภาคม 2561 ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดประชุมเช ...
  ส่ง 21 พ.ค. 2561 04:56 โดย raya thongnual
 • นัดแรก พสน. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี เชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ...มิติใหม่ในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดยม ...
  ส่ง 18 พ.ค. 2561 21:12 โดย raya thongnual
 • ทีมเข้มแข้ง นายสุวรรณ  เชื้อนิล ประธานคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการฯ พร้อมผู้แทนหน่วยงาน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ กลั่นกรองพิจารณาแผนงาน/โครงการ ...
  ส่ง 17 พ.ค. 2561 21:04 โดย raya thongnual
 • ประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน 8 พฤษภาคม 2561 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนเอกชน โดย ดร.กนก  ป ...
  ส่ง 17 พ.ค. 2561 19:07 โดย raya thongnual
 • ใต้ร่ม "กองทุนการศึกษา" ด้วยน้ำพระราชหฤทัย "ในหลวง ร.9" 8 พฤษภาคม 2561 ครูผู้ช่วยโครงการกองทุนการศึกษา 15 คน รายงานตัวเข้ารับการบรรจุเพื่อปฏิบัติการสอนในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ในสังกัด สพป.เพชรบุร ...
  ส่ง 9 พ.ค. 2561 03:29 โดย raya thongnual
 • โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 5-6 พฤษภาคม 2561 กลุ่มบริหารงานบุคคล ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษาครู ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 ที่ผ ...
  ส่ง 6 พ.ค. 2561 21:30 โดย raya thongnual
 • พัฒนาครูปฐมวัย ก่อนเปิดเทอม 30 เมษายน 2561 ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ซึ่งกลุ่มส ...
  ส่ง 3 พ.ค. 2561 23:27 โดย raya thongnual
 • สรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่.... วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561  เวลา  13.00 น.  ณ อินทาราม เมืองเพชรบุรี  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นำโดย นายกนก  ปิ่นตบแต่ง ...
  ส่ง 12 เม.ย. 2561 02:40 โดย สายใจ ศธจ.เพชรบุรี
แสดงบทความ 1 - 8 จาก 142 รายการ ดูเพิ่มเติม »นายกนก  ปิ่นตบแต่ง
ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
นายพนัส ทองภูเบศร์
รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
https://sites.googlhttps://drive.google.com/drive/folders/1vzzBYuaxU2wWE1_r87NNaQIct5xU5ua-?usp=sharing
รายงานงบทดลอง
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
https://sites.google.com/a/petburi.go.th/petburi/home/honest.jpg
https://sites.google.com/a/petburi.go.th/petburi/chxng-thangkar-rab-fang-khwam-khid-hen

ดาวน์โหลดเอกสาร

แสดง 0 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร

หน่วยงานหลัก ศธ.

โรงเรียนเอกชน

โรงเรียนในสังกัด

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ