การประชุม "นายกพบเพื่อนครู" ห้องประชุมนพรัตน์ โรงแรมรอยัลไดมอน เพชรบุรี

Google Apps for Education เพื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ ITEC ปี 59

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel Videostudio              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Corel Videostudio ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ ...
  ส่ง 3 ม.ค. 2560 22:53 โดย ดิเรก สุขประเสริฐ
 • การพัฒนาเว็บไซด์ด้วยเทคโนโลยี Google Apps สำหรับโรงเรียน           นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เป็ยประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเว็บไซด์ด้วยเทคโนโลยี Google Apps สำหรับโรงเร ...
  ส่ง 16 พ.ค. 2559 01:28 โดย ดิเรก สุขประเสริฐ
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ Smart OBEC และ Smart Area               นายกนก  ปิ่นตกแต่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบ Smart OBEC และ Smart Area ให้กับเจ ...
  ส่ง 17 เม.ย. 2559 19:05 โดย ดิเรก สุขประเสริฐ
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 • การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 วันที่แรก           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 65  ปีการศึกษา 2558  วันแรก  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาช ...
  ส่ง 7 พ.ย. 2558 05:24 โดย ดิเรก สุขประเสริฐ
 • ส่งเสริมบูรณาการผ่านสร้างงานศิลปและการ์ตูน         นายประสิทธิ์  ใจช่วง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการจัดทำหนังสือเล่มเล็กส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการผ ...
  ส่ง 26 ต.ค. 2558 20:35 โดย ดิเรก สุขประเสริฐ
 • “ด้วยรัก...และผูกพัน ๒๕๕๘”            เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ จัดงานเกษียณอายุราชการให้กับข้าราชการและบุคลากรในสำนักงาน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ร้านสาม ...
  ส่ง 5 ต.ค. 2558 01:48 โดย ดิเรก สุขประเสริฐ
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ ITEC ปี 58

 • รายงานผลการดำเนินงานโครงการ “Google Apps for Education เพื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน”          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จัดตั้งขึ้นตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศ ...
  ส่ง 27 ต.ค. 2558 18:13 โดย ดิเรก สุขประเสริฐ
 • มอบเกียรติบัตรผ่านการอบรม Google Apps. สนง.          นายกนก ปิ่นตบแต่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับเจ้าหน้าที่บนสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ...
  ส่ง 9 ต.ค. 2558 00:56 โดย ดิเรก สุขประเสริฐ
 • สกลนคร เขต 3 ดูงาน ITEC PB 1                                                                                                              ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  สพป.เพชรบุรี เขต 1  ยินดีต้อนรับ  คณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3  ที่มาเยี่ยมชมและแลกเปล ...
  ส่ง 5 ต.ค. 2558 18:43 โดย ดิเรก สุขประเสริฐ
 • ประเมินติดตามความเคลื่อนไหวของเว็บไซด์ โครงการ Google Apps..         นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ  นางสาวขวัญจิรา  เพ็งพิน  พนักงานธุรการ ...
  ส่ง 25 ก.ย. 2558 22:48 โดย ดิเรก สุขประเสริฐ
 • การประชุมพิจารณาติดตามเว็บไซต์             คณะกรรมการติดตามการพัฒนาเว็บไซต์ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Google Apps for Education เพื่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน” ให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด นำท ...
  ส่ง 21 ก.ย. 2558 21:01 โดย ดิเรก สุขประเสริฐ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์ศูนย์ ITEC ปี 57

 • ระบบงานสารบรรณ สำนักงาน P1- P5 e-office 2557           การประชุมเชิงปฏิบ้ติการระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) งานสารบรรณ  สำนักงาน P1- P5 ขั้นตอนการใช้งานสารบรรณ  ตั้งแต่การสร้างหนังสือเสนอตามขั้นลำดับจนการอนุมัต ...
  ส่ง 2 ก.พ. 2559 19:41 โดย ดิเรก สุขประเสริฐ
 • วีดิโอ ระบบงานวัสดุ e-office 2557           การประชุมเชิงปฏิบ้ติการระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) งานวัสดุ  โดยมีนายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ว ...
  ส่ง 2 ก.พ. 2559 20:08 โดย ดิเรก สุขประเสริฐ
 • วิดีโอ ระบบงานครุภัณฑ์ e-office 2557           การประชุมเชิงปฏิบ้ติการระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) งานครุภัณฑ์  โดยมีนายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ...
  ส่ง 2 ก.พ. 2559 20:10 โดย ดิเรก สุขประเสริฐ
 • วิดีโอ ระบบงานสารบรรณ โรงเรียน e-office 2557                     การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็­กทรอนิกส์ e-office (งานสารบรรณ โรงเรียน) ของสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเ­พชรบุรี เขต 1 28 - 31 กรกฏาคม 2557  
  ส่ง 27 ก.ย. 2558 00:06 โดย ดิเรก สุขประเสริฐ
 • วิดีโอ e-office บทบาท Admin โรงเรียน               การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็­กทรอนิกส์ e-office (บทบาท Admin โรงเรียน) ของสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาเ­พชรบุรี เขต 1 28 - 31 กรกฏาคม 2557
  ส่ง 27 ก.ย. 2558 00:07 โดย ดิเรก สุขประเสริฐ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์ศูนย์ ITEC ปี 56

 • วิดีโอ การอบรม e-office Obec 2556 วิดีโอการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิค  (e-office)  เพื่อขยายผลการใช้งานของโปรแกรม e-office ให้กับโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบ ...
  ส่ง 26 ก.ย. 2558 23:08 โดย ดิเรก สุขประเสริฐ
 • อบรม e-office รุ่นที่ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิค  (e-office)  รุ่นที่ 2  เพื่อขยายผลการใช้งานของโปรแกรม e-office ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท ...
  ส่ง 26 ก.ย. 2558 22:12 โดย ดิเรก สุขประเสริฐ
 • อบรม e-office รุ่นที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิค  (e-office)  รุ่นที่ 3  เพื่อขยายผลการใช้งานของโปรแกรม e-office ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบ ...
  ส่ง 26 ก.ย. 2558 22:10 โดย ดิเรก สุขประเสริฐ
 • อบรม e - office รุ่นที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิค  (e-office)  รุ่นที่ 2  เพื่อขยายผลการใช้งานของโปรแกรม e-office ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท ...
  ส่ง 26 ก.ย. 2558 22:07 โดย ดิเรก สุขประเสริฐ
 • อบรม e - office รุ่นที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิค  (e-office)  รุ่นที่ 1  เพื่อขยายผลการใช้งานของโปรแกรม e-office ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นท ...
  ส่ง 26 ก.ย. 2558 22:04 โดย ดิเรก สุขประเสริฐ
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 11 รายการ ดูเพิ่มเติม »

โรงเรียนในสังกัด

Data Center สพป.พบ.1

เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.