แผนที่แสดงข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 2561

ประกาศประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์ DL-ICT

 • ประชุมคณะกรรมการติดตามอินเทอร์เน็ต           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดให้มีการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เพื่อประชุมชี้แจงข้อราชการเร่งด่วนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศ ...
  ส่ง 17 ก.พ. 2561 19:05 โดย New Robot
 • VDO Conference พุธเช้าข่าว สพฐ.           นายศุภชัย  ชนะดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เป็นประธานการรับฟังการประชุมทางไกลด้วยระบบ VDO Conference  พุธเช้าข่าว สพฐ.  โดยมีรอง ...
  ส่ง 17 ก.พ. 2561 19:09 โดย New Robot
 • แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการใช้ internet ของกระทรวงศึกษาธิการ           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบ VDO Conference  เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการใช้ internet ของกระทรวงศึกษาธิการ  โดย  นายประสิทธิ์  ใจช่วง  รองผู้อำนวยการสำน ...
  ส่ง 17 ก.พ. 2561 19:24 โดย New Robot
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 • พุธเช้า กับ PLC การเงิน บุคคล            นายศุภชัย  ชนะดี  ผอ.สพป.เพชรบุรีเขต 1  รอง ผอ.สพป.เพชรบุรีเขต 1  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม  ข้าราชการและเจ้าหน้าทีในสังกัด  เข ...
  ส่ง 26 ก.พ. 2561 19:54 โดย New Robot
 • พุธเช้ากับ PLC กลุ่มนิเทศก์              นายศุภชัย  ชนะดี  ผอ.สพป.เพชรบุรีเขต 1  รอง ผอ.สพป.เพชรบุรีเขต 1  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม  ข้าราชการและเจ้าหน้าทีในสังกัด  เข ...
  ส่ง 18 ก.พ. 2561 19:57 โดย New Robot
 • การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 วันที่แรก           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 65  ปีการศึกษา 2558  วันแรก  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาช ...
  ส่ง 7 พ.ย. 2558 05:24 โดย New Robot
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

DMC 2560 Term 2

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »