ประกาศประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์ DL-ICT

  • ประชุมคณะกรรมการติดตามอินเทอร์เน็ต           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดให้มีการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เพื่อประชุมชี้แจงข้อราชการเร่งด่วนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศ ...
    ส่ง 17 ก.พ. 2561 19:05 โดย New Robot
  • VDO Conference พุธเช้าข่าว สพฐ.           นายศุภชัย  ชนะดี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  เป็นประธานการรับฟังการประชุมทางไกลด้วยระบบ VDO Conference  พุธเช้าข่าว สพฐ.  โดยมีรอง ...
    ส่ง 17 ก.พ. 2561 19:09 โดย New Robot
  • แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการใช้ internet ของกระทรวงศึกษาธิการ           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบ VDO Conference  เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการใช้ internet ของกระทรวงศึกษาธิการ  โดย  นายประสิทธิ์  ใจช่วง  รองผู้อำนวยการสำน ...
    ส่ง 17 ก.พ. 2561 19:24 โดย New Robot
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

DMC 2561

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

DMC 2560 Term 2

แสดงบทความ 1 - 7 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »