ประกาศประชาสัมพันธ์

 • ตรวจและติดตามการใช้งาน digital life box           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ได้ออกติดตามการติดตั้ง  และการใช้งานกล่องรับสัญญาณ digital life box  ของโรงเรียนในสังกัด  จำนวน  24  โรงเรียน ...
  ส่ง 4 มิ.ย. 2563 01:24 โดย New Robot
 • >> DMC 2562 76010000 - สพป.เพชรบุรี เขต 1 ปีการศึกษา-ภาคเรียน 2562-1 รายงาน ดาวน์โหลด จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ schoolmis.xlsx จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ age.xlsx จำนวนนักเร ...
  ส่ง 10 มิ.ย. 2563 21:11 โดย New Robot
 • ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2561 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  ปีการศึกษา 2561  (ข้อมูล  ณ  วันที่  10 ธันวาคม  2561)  2561-4-01 จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ schoolmis  2561 ...
  ส่ง 26 มิ.ย. 2562 09:38 โดย New Robot
 • ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2561 ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดข้อมูล
  ส่ง 27 มิ.ย. 2561 07:34 โดย New Robot
 • >> คู่มือ มารู้จักเลข 13 หลัก         เลข 13 หลัก ถือเป็นรหัสประจำของคนทุกคนที่เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของประเทศไทย จากกระบวนการ X-ray ทุกชุมชนให้ทุกคนมีเลข 13 หลัก ยังนับว ...
  ส่ง 4 มิ.ย. 2561 18:04 โดย New Robot
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »