แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อุปกรร์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาเเละประถมศึกษา

โพสต์10 ก.ค. 2562 21:33โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.พบ.1   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2562 22:22 ]


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์การศึกษารายการอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการเเละครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดสรรให้โรงเรียนในสังกัด

โพสต์10 ก.ค. 2562 21:32โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.พบ.1   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2562 22:20 ]


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

โพสต์10 ก.ค. 2562 21:31โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.พบ.1   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2562 22:18 ]


1-3 of 3