**วัน เวลา ที่เปิดให้บริการ เบิกค่ารักษาพยาบาลเเละค่าการศึกษาบุตร**

วันจันทร์ - วันพุธ   เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ประกาศ : งานการเงินและสินทรัพย์

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ประกาศข่าวการเงิน

การโอนเปลี่ยนเเปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 16 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์ : งานการเงินและสินทรัพย์

  • การประชุมกระบวนการ PLC ของกลุ่มบริหารงานการเงินเเละสินทรัพย์ การประชุมกระบวนการ PLC ของกลุ่มบริหารงานการเงินเเละสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑เรื่องการวิเคราะห์งานในกลุ่มฯ เพื่อรองรองรับการประเมินมาตรฐานสำนักงาน      รับชมภาพเพ ...
    ส่ง 14 มี.ค. 2561 21:51 โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.พบ.1
  • นายกพบเพื่อนครู นายกพบเพื่อนครู
    ส่ง 20 พ.ย. 2560 05:10 โดย New Robot
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 6 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »
รายงานข้อมูล

https://www.youtube.com/watch?v=2glX5W-PHSA&feature=youtu.be

http://www.gprocurement.go.th/
http://www.e-report.energy.go.th/
http://210.1.20.40/Link ที่เกี่ยวข้อง

http://www.moe.go.th/moe/th/home/
http://www.mof.go.th/home/index.php
http://www.cgd.go.th/cs/internet/internet/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%812.html?page_locale=th_TH


เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

เว็บไซต์ในเครือ สพฐ.

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560