Home


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.อุบลราชธานี เขต ๑  เมื่อวันที่  ๒ ตุลาคม  ๒๕๕๘ นายพนัส ทองภูเบศร์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ , นายเชิดศักดิ์ สว่างแวว รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ ...
  Posted Oct 13, 2015, 12:37 AM by กลุ่มอำนวยการ สพป.พบ.1
 • งานเกษียณเขต 1          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้ดำเนินการจัดงานเกษียณอายุราชการให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๙๔ ราย เม ...
  Posted Oct 5, 2015, 7:44 PM by กลุ่มอำนวยการ สพป.พบ.1
 • พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558        เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สพป.เพชรบุรี เขต ๑ จัดประชุม เชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ...
  Posted Sep 22, 2015, 12:57 AM by กลุ่มอำนวยการ สพป.พบ.1
 • ความรักชาติไทย ศาสนา และพระมหากษัตริย์            ข้าราชการ สพป.เพชรบุรี เขต 1 นำโดยนายกนก ปิ่นตบแต่ง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1 ยังคงปฏิบัติตนตามความรู้สึก คือ มีความรักชาติไทย ...
  Posted Sep 22, 2015, 12:38 AM by กลุ่มอำนวยการ สพป.พบ.1
Showing posts 1 - 4 of 4. View more »