ประกาศ

 • การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ คลิกดูรายละเอียด
  Posted Jan 22, 2018, 11:39 PM by Suwaree Thupnak
Showing posts 1 - 1 of 1. View more »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายประสิทธิ์ ใจช่วง รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ เข้าร่วมงาน "วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑" ณ ...
  Posted Jun 8, 2018, 2:03 AM by Suwaree Thupnak
 • พุธเช้าข่าว สพฐ. ต่อด้วย PLC วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ข้าราชการ/ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ เข้ารับชมรายการ “พ ...
  Posted Jun 8, 2018, 2:02 AM by Suwaree Thupnak
 • การอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยด้วยระบบทางไกล สพป.เพชรบุรี เขต ๑ ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ ...
  Posted Jun 8, 2018, 1:59 AM by Suwaree Thupnak
 • TEPE Online วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายศุภชัย ชนะดี ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยย ...
  Posted Jun 8, 2018, 1:56 AM by Suwaree Thupnak
 • พุธเช้าข่าว สพฐ. ทุกวันพุธ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ข้าราชการ/ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ เข้ารับชมรายการ “พุธเช้าข่าว ...
  Posted Jun 8, 2018, 1:53 AM by Suwaree Thupnak
Showing posts 1 - 5 of 48. View more »