กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน        ผู้ตรวจสอบภายใน  สพป.เพชรบุรี เขต1  เข้ารับการอบรมด้านการตรวจสอบภายใน  สำหรับผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ระหว่างวันที่  13 - 15  ธันวาคม  2560 ...
    Posted Dec 20, 2017, 4:36 PM by ดิเรก สุขประเสริฐ
  • ปรึกษาแนะนำงานการเงินและบัญชี           หน่วยตรวจสอบภายใน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ได้ให้คำปรึกษา  แนะนำเรื่องงานการเงินและบัญชี  ให้กับผู้อำนวยการและครูด้านการเงิน  โรงเรียนบ้านบ่อโพง ...
    Posted Oct 6, 2015, 11:52 PM by หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พบ.1
  • "จัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส เพื่อใคร? ทำไม?" "จัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส เพื่อใคร? ทำไม?" นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาปฏิรูปการจัดซื้อจัดจ ...
    Posted Sep 23, 2015, 6:53 PM by หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พบ.1
Showing posts 1 - 3 of 3. View more »