Home

ประสัมพันธ์งานตรวจสอบ

  • ปรึกษาแนะนำงานการเงินและบัญชี           หน่วยตรวจสอบภายใน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  ได้ให้คำปรึกษา  แนะนำเรื่องงานการเงินและบัญชี  ให้กับผู้อำนวยการและครูด้านการเงิน  โรงเรียนบ้านบ่อโพง ...
    Posted Oct 6, 2015, 11:52 PM by หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พบ.1
  • "จัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส เพื่อใคร? ทำไม?" "จัดซื้อจัดจ้างโปร่งใส เพื่อใคร? ทำไม?" นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาปฏิรูปการจัดซื้อจัดจ ...
    Posted Sep 23, 2015, 6:53 PM by หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พบ.1
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »