Zajímavosti‎ > ‎

Jiří Procházka: Proč nepoužívat digitální technologie ve výuce

přidáno: 31. 5. 2014 9:12, autor: Pavlína Hublová
Z článku:

Interaktivní tabule

Interaktivní tabule se používají ponejvíce na prvním stupni základní školy, hodí se například pro výuku cizích jazyků. Mají však i četné nevýhody:
  • Zahrnování žáků velkým množstvím informací a potlačení rozvoje abstraktního myšlení při neodborném využívání.
  • Nahrazování reálných experimentů a ukázek videi a animacemi. Navíc vedou učitele k využívání materiálů vytvořených někým jiným. Příprava na výuku tak představuje vysedávání u počítače a stahování souborů.
  • Klasická učebnice se odsouvá do pozadí, žáci se neučí pracovat s tištěnou knihou.
  • Omezuje se psaný projev obvyklý v případě „klasické tabule“, žáci často jen „klikají“ na tlačítka.
  • Technické a organizační potíže spjaté s prací se stínem u tabulí s přední projekcí.
  • Žáky lze vhodným využitím interaktivní tabule lépe motivovat k učení, nicméně samotná tabule to neumí a časem žákům zevšední.
Zmíněná interaktivita je možná i pomocí reálných pomůcek, za cenu interaktivní tabule by jich bylo možné pořídit pro každou třídu dostatek.

Zdroj
PROCHÁZKA, J. (2014). Proč nepoužívat digitální média ve výuce | EDUin. [online] Available at: http://www.eduin.cz/clanky/proc-nepouzivat-digitalni-media-ve-vyuce/ [Accessed 31 May. 2014].
Comments