Stránky na podporu semináře Interaktivní tabule činnostně - český jazyk ve 3. ročníku pořádaného Tvořivou školou.
Obsah webu bude dostupný v den, kdy probíhá seminář . Výjimku tvoří stránky Odkazy a doporučená literatura, O licencích a Vzkazy, které jsou veřejné trvale.  

Zjednodušený odkaz na tyto stránky: http://tinyurl.com/itc-cj3


http://www.clker.com/clipart-smartboard.htmlObsah akce:
– Seznámení s metodikou činnostního učení Čj ve 3. ročníku s využitím interaktivní tabule (IT) SMARTBoard.
– Prvky kritického myšlení, tematické vyučování a mezipředmětové vztahy s využitím IT.
– Didaktické hry a činnosti pro práci s textem, využití nástrojů a funkcí softwaru SMART Notebook.
– Tvořivá práce s pomůckou Karty a šablony pro činnostní učení Čj ve 3. ročníku a Evaluace se zapojením IT.
- Tipy na tvorbu vlastních příprav a podkladů k činnostnímu učení ČJ s využitím softwaru SMART Notebook.
– Individualizace ve výuce samokontrola a sebehodnocení žáků s využitím interaktivní tabule SMARTBoard.
– Činnostní práce s programy a online aplikacemi na IT.
– Základní informace o autorském právu a licencích, které umožňují vytvářet vlastní výukové materiály.
– Vhled do obsluhy softwaru SMART Notebook - praktická ukázka nástrojů a možností programu (vlastní práce účastníků u počítače).