2018-19 Gifted Education Program Staff

Dr. Cheri Woyurka, Director of Pupil Services
 215-453-2785
cwoyurka@pennridge.org


K-5 Elementary Gifted Support Teachers

Grasse
 • Susan Gable, 215-723-2030, extension 552024, sgable@pennridge.org
 • Lindsay Wood, 215-723-2030, extension 552401, lwood@pennridge.org
Bedminster
 • Elizabeth Dietz, 215-795-0329, extension 532004, edeitz@pennridge.org
Guth
 • Elizabeth Dietz, 215-257-8220, extension 972026, edeitz@pennridge.org
 • Elizabeth Portuguez, 215-257-8220, eportugu@pennridge.org
Deibler
 • Lindsay Wood, 215-257-3183, extension 542401, lwood@pennridge.org
Sellersville
 • Jane Krot, 215-257-1336, extension 982035, jkrot@pennridge.org
Seylar
 • Elizabeth Portuguez, 215-257-6272, extension 522012, eportugu@pennridge.org
West Rockhill
 • Elizabeth Portuguez, 215-257-9200, eportugu@pennridge.org

Grades 6-8 Gifted Case Managers
 • Lee Dillingham, 215-453-6932, ldilling@pennridge.org (Penn Central/Penn South)
 • Glenn Donaldson, 215-258-0939, gdonalds@pennridge.org (Penn Central)
 • Lauren Draper, 215-453-6932, ldraper@pennridge.org (Penn North/Penn South)
 • Ron Taylor, 215-453-6932, rtaylor@pennridge.org (Penn North)
 • Duane Renner, 215-257-0467, drenner@pennridge.org (Penn South)
Grades 9-12 Gifted Case Managers
 • Dina Dormer, 215-453-6944, extension 112051, ddormer@pennridge.org
 • Keith Veverka, 215-453-6944, extension 111072, kveverka@pennridge.org
 • Mike O'Boyle, 215-453-6944, extension 112072, moboyle@pennridge.org
 • Hilary Czaplicki, 215-453-6944, extension 113052, hczaplic@pennridge.org