Aumônerie
Geestelijke begeleiding


Geestelijke begeleiding wordt verleend door de Sint Petrus Priesterbroederschap


De Sint Petrus Broederschap is een jonge priestergemeenschap, gesticht door Paus Johannes Paulus II om de tradities van de Katholieke Kerk te verspreiden.  Zij is reeds aanwezig in onze bisdommen: in Brussel, in Namen, in Luik, in Luxembourg en Amsterdam.


De afsluitende H. Mis van de bedevaart wordt gevierd in de kerk van Foy ter ere van de Heilige Maagd Maria volgens de buitengewone vorm van de Romeinse ritus (traditionele Latijnse Mis zoals aangemoedigd door paus Benedictus XVI).
Gezangen uit de Engelenmis en Credo III. 


« Traditie leeft, Traditie groeit »