אתר מלווה ללימוד אפליקציות גוגלאתר לעובדי מכון דוידסון לשימוש והטמעת אפליקציות גוגל כחלק מהמערך הארגוני הפנימי.


רעיונות מרכזיים:

א. שיתוף מסמכים, שמירת מסמכים בכונן שיתופי.

ב. הכרת אפליקציות גוגל כגון: מסמכים, מצגות, גליונות וטפסים.

ג. .בניית אתר בעזרת אפליקציות גוגל

ד. יצירת קבוצות/פורומים