Tidplan

AUG-OKT: Vi startar med pedagogisk/didaktiska samtal och handleder varandra i ämnet matematik. Vi läser gemensam litteratur. Vi diskuterar och utvärderar vår undervisning kontinuerligt med syfte att utveckla och förbättra. Externa föreläsare, deltar i kurser om matematik och bedömning i särskolan

OKT- APRIL: Vi planerar, genomför och utvärderar gemensamma lektioner och matematikdagar.

MAJ-JUNI: Vi sammanställer och utvärderar vårt arbete.