Home‎ > ‎

portfolio

 • imenik hrvatskih šumara                    14000 osoba, biografija, bibliografija; dostupno, dnevno ažuriranje
 • šumarski list                                       web prezentacija, web izdanje, bibliografija (16000 čl.), totalna digitalizacija (76000 str.)
 • hrvatske šume, publikacije                 web prezentacija, totalna digitalizacija; preko 150 brojeva časopisa, 65 brojeva novina
 • hrvatski planinar                                DVD izdanje prvih 100 godišta; baza podataka, izvodi na webu
 • biblioteka HŠD                                   parcijalna digitalizacija u tijeku: do sada oko 1000 primjeraka
 • gooSLe - pretraživač                         full text pretraživač svih gornjih digitaliziranih arhiva (13 milijuna indexiranih pojmova)
 • web lokacije i stranice
  • sumari.hr                                   cjeloviti sajt HŠD; portal + web podrška gornjim projektima
  • casopis.hrsume.hr                       podstranica HŠ; stranice časopisa + digitalizirane arhive izdanja
  • plsavez.hr                                  sukreiranje i administriranje wiki sajta HPSa + izvodi iz digitalizirane arhive HP
  • pdsumar.hr                                 klasičan web sajt PD Šumar na platformi Google site
  • goranin.hr                                  klasičan web sajt udruge Goranin na platformi Google site
 • vanjska suradnja
  • autorski prilozi u tisku                 Hrvatske šume (31), Hrvatski planinar (32), Šumarski list (5)
  • projekt Hrčak (Srce)                   administriranje bibliografije Šumarskog lista (1970 do danas)
  • Wikipedija                                 članci koji se odnose na šume, šumarstvo, šumarsku organizaciju, ekologiju, ...

Ċ
Branko Meštrić,
Nov 24, 2009, 12:21 AM
Comments