2014 11 - 2015 -12

Post date: Nov 17, 2014 5:07:09 PM

Hans Jobbar fulltid som PL på Sandvik:

Just nu arbetar Hans Heltid med att stödja Sandvik i sitt arbeta att byta Lönesystem.