Inspiration

Inspiration leder till:

  • Personal som bidrar till tillväxten
  • Gemensamma värderingar och attityder
  • Ständiga förbättringar som ger effekt
  • Förenklad problemlösning
  • Mätbara och uppföljningsbara förbättringar
  • Arbetsglädje

Gör inspiration skillnad?

Sundsvall42-2013

Publik 5 minuter innan vårt föredrag på Sundsvall42 2013, sedan blev det nästan fullt!

Om man inte har provat

kan man inte påstå att man vet att det inte fungerar!