Transformation

Vad?

Hur vi arbetar stegvis för att tillvarata varje medarbetares potential och vilja genom en total transformation av en organisation.

Varför?

Varje steg i metoden har en betydlese för att uppnå ett förbättringsflöde i verksamheten. Transformation är inte bara ett införande den är en mognad för organisationen som behöver tqa till sig nya tankar och etablera nya sätt att agera på.

Hur?

Transformationen ger ett ramverk för att skapa ett förbättringsflöde i små steg, hela tiden anpassat till verkligheten men med en tydlig kommunicerad plan. Ansvaret överförs så snabbt som möjligt till er personal och personer utbildas för att själva ta ansvar och fortsätta utveckligen mot en lärande organisation som jobbar med ständiga förbättringar. Biden nedan ger en ide om hur en komplett Lean-transformation planeras för en organisation.