S.M.A.R.T. Strategi

Vad?

Behöver du vässa din strategi, eller förankra den i din organisation? Genomför en S.M.A.R.T.*1 strategiworkshop. Den tar c:a 10 timmar av din tid, 8 timmar av gruppen och ger en konkret lista på aktiviteter att genomföra.

Varför?

Vet alla vart ni är på väg, vet du som ledare hur alla förhåller sig till den nuvarande strategin? Denna workshop hjälper dig med båda perspektiven. Strategier ska inte vara huggna i sten, de skall ge riktliner just nu, gör det enkelt och se till att få en bas för ditt arbete just nu

Hur?

För att kunna vara flexiblel i dialoger och genomförande krävs en stenhård struktur, tidsstyrning och coachning under arbetets gång. Det är viktigt att alla kommer till tals men att ramar och målfokus finns kvar och att beslut verkligen tas.

  1. Förutsättningar med beställare: 2-4 timmar (t.ex. överliggande strategier, givna ramar)
  2. Anpassningar av oss av workshop till förutsättningar: 1-4 timmar
  3. Workshop för den valda gruppen: 8 timmar
  4. Uppföljning med beställare: 1 timme

Ingående delar:

- Vad ska man tänka på när man jobbar med strategi?

- Vad har vi att förhålla oss till?

- Strategi-jobb, där vi formulerar; Syfte, Vision, Mål, Strategier att uppnå detta samt de aktiviteter som kommer att krävas.

Aktiviteterna kan sedan antingen prioriteras och förädlas i en egen workshop eller om det finns ett etablerat förbättringsarbete så låter man aktiviteterna ingå i det dagliga arbetet.

"Beslut ska inte "fattas", beslut ska man ta, kommunicera, förankra och genomföra." (Hans Prag)

"Har du inte kommunicerat kan du inte förankra." (Stellan Särlefalk)

*1: S.M.A.R.T. står för Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidsbundet