Öka nyttan av Agila projekt

Hur ökar man nyttan med de Agila projekten?

Hela kedjan från uppstart, kravställning, projektledning kravdialog, uppföljning och leverans av Agila projekt. Tips på hur man får ett Agilt Team att arbeta tillsammans mot ett givet mål, med nöjda kunder som följd.

Agilt med kontroll?

Seminariet som pågår under 8 timmar innehåller:

- Uppstart av Projekt: Ta ner effektmål till projektmål*, formulera ramar, projektplanering.

- Traditionell utveckling - erfarenhetsbaserad inlärning

- Skillnad mellan kravställning i Agil miljö och i traditionell utveckling.

- Skillnad mellan beställarens roll i Agil miljö och traditionell utveckling.

- Uppstart av kravdialog mellan beställare och projekt i Agil miljö

- Följa upp och stödja projekt som Agil beställare/kravställare.

- Övning på dialog under Agil utveckling.

- Reflektion och handfasta tips på hur man tar resultatet av denna workshop till den egna verksamheten.

Lite teori, en lärorik övning som visar skillnad mellan traditionell utveckling och agil.

Mycket erfarenhetsbaserad inlärning genom att öva steg för steg med teori kopplad till övningen,

Vem?

För den som vill få ut mer av sina agila projekt och vill ha en förståelse eller de som är kravställare för Agil utveckling och önskar en djupare förståelse hur man kan bidra till en bättre dialog med projekten. För grupper från 8 upp till 16 personer.

Intresserad, skicka ett mail till info@pdla.se

* Mål ska formuleras SMARTARE:

Specificerade

Mätbara

Accepterade

Realistiska

Tidssatta

Anpasssade

Roliga

Ekonomiska