Inspiration

Gå och se själv!

360 Kulturanalys

Att få bidra

Sök
Kultur
Leka

För att förstå och kunna ta rätt beslut måsta man ha information. "Gemba" söker svaren.

Vilka Gemba finns det?

   • "Gemba" (wikipedia)
   • "Undercover Boss"
   • "Teach the boss"
   • PDLA Gemba

"Har du inte gjort det själv, kan du då förstå hur det ska förbättras."

Intresse anmäls på info@pdla.se

Analysera och få stöd att etablera en gemensam kultur i din organisation.

Gemensam kultur förenklar strategiarbetet och förenklar förbättringsarbetet.

Hur går det till?

  1. Enkät på papper eller på web
  2. Workshop i grupper
  3. Förslag på aktiviteter
  4. Prioritering och utvärdering.
  5. Beslut

Intresse anmäls på info@pdla.se

Kan jag bidra?

Får jag bidra?

Vill jag bidra?

Ledarskap & Medarbetarskap

Hur jag vet att:

- mitt arbete har mening

- för vem det har mening

- på vilket sätt det har mening

Så att jag vet att det är:

- rätt från mig

- rätt till dig

- rätt för slutresultatet

Tillväxt

Motivation att bidra till tillväxt genom daglig förbättring.

Se, förstå, respektera som gemensam väg gruppens förbättrade arbetsmiljö.

Övningar, praktiska exempel och reflektion.

Intresse anmäls på info@pdla.se