Förändringsmotorn

Vad?

Metodik för att etablera förbättringar som en del av vardagen i en organisation steg för steg.

Varför?

För att vi inte har 10 000 timmar för att öva oss på förbättringar*1 utan vi måste stegvis gå framåt hela tiden. Förändringsmotorn hjälper till med en struktur som bidrar till att nå resultat snabbare än enskild träning i 10 000 timmar.

Hur?

Enkla och tydliga steg för att ersätta beteenden i organisationen.

*1 Enligt Forskaren Anders Erickson behöver man träna upp till 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Se artikel i SvD