Förbättringsflöde

Strategi på 8h, gör det smart!

På 8 timmar tar ni fram syfte, vision, mål, aktiviteter för att etablera er strategi.

- Vad är en strategi, vision, syfte, mål, aktiviteter?

- Hur kopplar man ihop det?

- Strategi-arbete

- Aktiviteter som kommer att krävas.

Transformation

Stegvis implementering av förbättringsflöde i verksamheten.

Vi anpassar till er verklighet. Ansvaret överförs snabbt till er organisationen mot att bli en lärande organisation. Bilden nedan ger en ide om hur en komplett transformation planeras.

Intresse anmäls på info@pdla.se

Förbättringsmotorn

Intresse anmäls på info@pdla.se

Etablera förbättringar i vardagen steg för steg.

Innehåller traditionella Leanverktyg som A0, A3, A5, 5Y, 5S etc.

Intresse anmäls på info@pdla.se

Möte