Agilt stöd från PDLA

Upplev Agil utveckling

Förstå vad agilt är!

Få egen erfarenhet av Agilt. Övning visar skillnaden mellan traditionell utveckling och Agil.

- Traditionell utveckling, erfarenheter som utvecklare.

- Vad är ett Agilt förhållningssätt

- User stories

- Agil övning blandad med teori

- Reflektion över hur det egna arbetet kan förbättras.

Stöd till Agil beställare

Medlemmarna i ett Agilt team förväntar sig att den som beställer och ställer krav skall kunna agera i en Agil miljö.

Innehåll:

- Krav i Agil och i traditionell utveckling.

- Beställarens roll i Agil och traditionell utveckling.

- Handfast tips för beställare/kravställare.

- Dialog under Agil utveckling.

- Reflektion

- Kopplling till den egna verskamheten.

För vem?

Beställa av agila projekt, kravställare för Agil utveckling, bättre dialog med agila projekt.

För grupper från 8 upp till 16 personer.

Intresse anmäls på info@pdla.se

Öka nyttan med Agilt

Agil från start, krav, projekt, uppföljning och leverans. Agila Team som arbetar tillsammans mot givet mål, med nöjda kunder som följd.

Kontroll

För vem?

Alla som praktiskt vill veta mer om Agilt.

Grupper på 8 upp till 60 personer.

Upplev skillnaden mellan Agil och traditionell utveckling.

Intresse anmäls på info@pdla.se

Kravställare

Agilt med kontroll?

- Start av Projekt, formulera ramar & planering.

- Effektmål till projektmål

- Jämför traditionell utveckling med Agil

- Krav i Agil miljö och i traditionell utveckling.

- Beställarens roll i Agil miljö.

- Följa upp och stödja agila projekt

- Dialog under Agil utveckling

- Reflektion och handfasta tips

- Koppling till egen verksamhet.

För vem?

För den som vill få ut mer av sina agila projekt eller börja arbeta mer Agilt i sin verksamhet. För grupper från 8 upp till 16 personer.

Intresse anmäls på info@pdla.se