A3 Navigator

Vad?

Stöd för att skapa en A3'a (Ofta använt verktyg inom Lean för att dokumentera och följa upp ett enskilt problem).

Varför?

Att göra en A3'a kan vara svårt innan man är van. Vår A3 Navigator skapar en struktur som är lätt att följa när man skapar en A3'a, så att budskapet blir tydligt och man håller sig till "ämnet".

Hur?

Struktur att följa, och A3-Navigator-ledaren agerar med tidsstyrning och coachning under arbetets gång. Det är viktigt att alla kommer till tals men att ramar och målfokus finns kvar och att beslut verkligen tas.

  1. Definiera problemet
  2. Knyt det till Strategi/mål/syfte
  3. Ta fram lösningsförslag
  4. Dokumentera

Förståelse genom Leanspel

Gemensam upplevelse av förbättringsflöde.

Hur:

Grupper (7 till 14 personer) med gemensam start och gemensam slut-reflektion.

  1. Introduktion.
  2. Fördelning av roller och spelförutsättningar.
  3. Spel med reflektion
  4. Gemensam reflektion
  5. Dialog om erfarenheter.

Tid:

Spelet tar 4 timmar, sedan gemensam reflektion i cirka 1 timme.

Intresse anmäls på info@pdla.se

Leka