A0-Problemlösning

Vad?

En strukturerad metod för att locka fram kreativiteten hos en grupp vid problemlösning.

Varför?

Det är inte alltid lätt att vara kreativ på kommando, men med struktur, ledning och trix kan alla faktiskt vara kreativa på kommando. Vår A0-Problemlösning är en metod och ett fysiskt stöd för kreativ problemlösning.

Hur?

Struktur att följa, och A0-Problemlösnings-ledaren agerar med tidsstyrning och coachning under arbetets gång. Det är viktigt att alla kommer till tals men att ramar och målfokus finns kvar och att beslut verkligen tas.