งานวิจัย รองศาสตรจารย์ ดร.เบญจพร ศรีสุวรมาศ


2.การตรวจสอบเพื่อระบุข้าวพันธุ์ปลูกพื้นเมืองเพชรบูรณ์โดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน rbcLIdentification of local rice cultivar of Phetchabun Province using nucleotide sequence of rbcL gene

3.DNA Barcodes for cultivar identification of Thailand Tamarindus indica.L.

4.ผลของรังสีแกรมมาแบบเฉียบพลันต่อยีน rbcL ในมะขามหวานไทย TheEffect of Acute Gamma Ray Irradiation through RbcL Gene in Thai SweetTamarindus indica L.

ไม่มีชื่อ

posted Nov 1, 2016, 12:19 AM by ปริญญา ปราบพาลา   [ updated Nov 1, 2016, 1:19 AM ]
1-1 of 1