หน้าหลัก

โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค : คลิกเพื่ออ่าน

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

เข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ( โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562Scan  QR  Code  เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์การรับสมัครสนามสอบ ม.1 

สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
ชุมพร
สงขลา


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ประจำปีการศึกษา 2562
Scan  QR  Code  เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์การรับสมัคร

สนามสอบ ม.4 

สนามสอบ ม.4

ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562   รอบแรก

ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 


-ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โครงการพัฒนาโรงเรียน

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค   ปีการศึกษา 2562 อบแรก


-