หน้าหลัก

โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค : คลิกเพื่ออ่าน

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

เข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ( โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563
Scan  QR  Code  เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์การรับสมัคร
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ประจำปีการศึกษา 2563Scan  QR  Code  เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์การรับสมัคร

สนามสอบ ม.4 -
-