ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2565 รอบแรก

........................................................................................


แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย โดยภาพรวมจะดีขึ้นแต่ในบางพื้นที่ก็ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งสัดส่วนนักเรียนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อาจเกิดขึ้น โรงเรียนจึงขอเลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบแรกออกไป จากเดิมที่กาหนดไว้วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ไปเป็นวันที่ 16 มกราคม 2565


ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ติดตามข่าวสารการสอบเข้าเป็นนักเรียนชั้นม.4 ได้ที่ :

apply.mwit.ac.th/

Scan QR Code Line Open Chat :

อยากเป็นเด็ก จภ.นศ. ต้องทำไง (ถาม-ตอบ)

สอบถาม พูดคุย เกี่ยวกับการรับสมัครเข้าเรียน

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "อยากเป็นเด็ก จภ.นศ.ต้องทำไง?? (ถาม-ตอบ)" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

https://line.me/ti/g2/lottdt1BdbdrlQEkwjKXoA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default