เผยแพร่ผลงาน


รูปแบบการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

โพสต์28 ส.ค. 2562 00:19โดยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

เอกสารเผยแพร่ผลงานวิจัย นายศักดิ์  รุ่งแสง เรื่อง “รูปแบบการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์”
A Model to Promote Teaching and Learning Activities For Improving Student Academic Achievement of Princess Chulabhorn Science High School Buriram

การประเมินโครงการพัฒนาหอพักและความเป็นอยู่ของนักเรียนประจำ เพื่อส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

โพสต์26 พ.ย. 2561 23:53โดยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์   [ อัปเดต 9 ธ.ค. 2561 00:13 ]

นายศักดิ์ รุ่งแสง : การประเมินโครงการพัฒนาหอพักและความเป็นอยู่ของนักเรียนประจำ เพื่อส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

1-2 of 2