หน้าแรก7410
บ้านหนองไม้สอhttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/bannongmaisorschool/
บ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี)
บ้านหนองย่างทอยhttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/nongyangtoy-school/
บ้านพุขามhttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-ban-phu-kham/
บ้านพระที่นั่งhttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-ban-phrathinang/
บ้านใหม่วิไลวัลย์https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/sites/
บ้านหนองสะแกhttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-ban-hnxng-sakae/
บ้านแสงมณีวิทยา
บ้านหนองบัวขาว
โรงเรียนบ้านโคกสำราญhttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-ban-khok-saray/
บ้านท่าโรงhttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-ban-tha-rong/
บ้านซับน้อยhttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/bansubnoi/
โรงเรียนบ้านโคกปรือhttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-ban-khok-prux/
บ้านวังไผ่https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/ban-wangphi/
บ้านไทรทองhttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/bansithong-school/
บ้านวังลึกhttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/banwangluk-school/home
บ้านหนองโป่งhttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-ban-hnxng-pong/
บ้านใหม่วิไลวัลย์https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-ban-him-wili-waly/
บ้านบุมะกรูด
บ้านบุมะกรูดhttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-ban-bu-makrud/
บ้านคลองบง
บ้านทุ่งใหญ่https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-ban-thunghiy/home
โรงเรียนบ้านน้ำร้อนhttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-ban-na-rxn/
โรงเรียนบ้านเข็มทอง
บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
วัลลภานุสรณ์https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rong-reiyn-wallph-a-nu-srn/
โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง
บ้านภูน้ำหยดhttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/banphunamyod-school/
บ้านวังใหญ่https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-ban-wanghiy/
บ้านหนองคล้าhttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-ban-hnxng-khla/
บ้านเนินสะอาดhttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/bns/home
บ้านไทรงาม
บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์
โรงเรียนบ้านตะกรุดหินhttps://sites.google.com/view/bantakrudhin-school/
ชื่อโรงเรียนลิ้งที่อยู่ของเว็บไซต์โรงเรียน
บ้านห้วยตลาดhttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-ban-hwy-tlad/home
บ้านคลองยาง
อนุบาลหนองไผ่
บ้านป่าคายhttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-ban-pa-khay/home
โรงเรียนบ้านบ่อไทย
โรงเรียนบ้านหัวโตกhttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-ban-haw-tok/home
โรงเรียนบ้านซับเดื่อ
บ้านลำตาเณร
โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน
บ้านวังอ่าง
โรงเรียนบ้านตีบใต้https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-ban-tib-ti/home
บ้านคลองกะโบน
โรงเรียนบ้าน กม.35https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiynbankm35/home
บ้านโคกสง่านาข้าวดอ
โรงเรียนบ้านปู่จ้าวhttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-ban-pu-caw/home
โรงเรียนบ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์
บ้านลำตาเณร
โรงเรียนบ้านบัววัฒนา
บ้านสันเจริญโป่งสะทอน
บ้านนาทุ่ง
โรงเรียนบ้านวังเหวhttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-ban-wang-hew/
บ้านปางยาง
บ้านลำพาดhttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-ban-la-phad/home
บ้านสระเกษhttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-ban-sra-kes/
บ้านไทรทองhttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-ban-thirthxng/
โรงเรียนบ้านกลาง อ.หนองไผ่
โรงเรียนบ้านนาเฉลียง
บ้าน กม.30https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-ban-km-30/home
โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าเสา
โรงเรียนบ้านเพชรละครhttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-ban-phechr-lakhr/
โรงเรียนบ้านนาเฉลียง
โรงเรียนบ้านปากตกhttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-ban-pak-tk/
บ้านปากตกhttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-ban-pak-tk/home
โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง
โรงเรียนบ้านนาเฉลียง
บ้านโคกสง่านาข้าวดอ
โรงเรียนบ้านคลองตะพานหิน
โรงเรียนบ้านเพชรละครhttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-ban-phechr-lakhr/
โรงเรียนบ้านตีบใต้https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-ban-tib-ti/home
บ้าน กม.35https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiynbankm35/
บ้านคลองยางhttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-ban-khlxng-yang/
ร.ร.บ้านท่าสวายhttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-ban-tha-sway/
โรงเรียนบ้านลำตาเณร
บ้านท่าด้วงhttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-ban-tha-dwng/
บ้านคลองยางhttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-ban-khlxng-yang/
ร.ร.บ้านท่าสวายhttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-ban-tha-sway/
โรงเรียนบ้านวังเหว
บ้านคลองยางhttps://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-ban-khlxng-yang/
บ้าน กม.35https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-ban-km-35/
บ้านซับกระถินทอง
บ้าน กม.35https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-ban-km-35/https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/klum-ni-thes-sphp-phechrburn-khet-3/?fbclid=IwAR0DMwLIJT0nKRtfDsCyw2uKuil9GuyeLgBEmodEcT-SyEcYf-uN7HhPfnk
เว็บไซต์นิเทศ
***************************************
เว็บไชต์ห้องเรียนครู

/นายเจษรินทร์ สร้อยพูล    

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/classroomkrutoey/home

/นายสมชาย พรหมแก้ว     

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hxngreiyn-khru-smchay-phrhm-kaew/home

/นายอัตพล พูนกลาง         

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hxngreiyn-khru-pan/home

/วิสุทธา สวนเศรษฐ.        

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hxngreiyn-khru-wi-suthth-a/home

/ชนิดา นวลเกตุ                

https://docs.google.com/presentation/d/15Hr-KpqXk4kOHdPYJLYkSAtXT6algr_fHaRH7xPztak/edit#slide=id.g4060d8628c_0_5

/นายนันทิวัฒน์ กรพัฒน์ถิรรุจ      

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hxng-reiyn-khru-nan/home

/กัญญาณี กสิวัฒน์            

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hxngreiyn-khru-kay-yani/home

/นางวลีพร ช้างทอง

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hxngreiyn-khru-tuy/

/นันทศักดิ์ ประกายะ        

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hxngreiyn-khru-nanth-sakdi/home

/นางสาวนิสากร ตะกรุดแก้ว       

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hxngreiyn-khru-ni-sa-kr-takrud-kaew/

/นายสำรวย อ่อนวิกิจ        

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hxngreiyn-khru-kwy-ceng/

/นางสาวรัชนี นันทา

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hxngreiyn-khru-rachni-aom/

/นางสาววาสนา ชนะศึก   

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hxngreiyn-khru-wasna/

นวินดา มณีแก้ว             

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hxngreiyn-khru-fn-pory/

/นางสาวสุภางค์ ภูสีดิน     

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hxngreiyn-khru-xxy-kha/

/นางสาวบุษกร โฉมอุดม

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/buskr/

/นางสาวภาณุรัตน์ สอนจีน

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hxngreiyn-khru-phanu-ratn-sxn-cin/home

/นายนันทิวัฒน์ กรพัฒน์ถิรรุจ      

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hxng-reiyn-khru-nan/kickrrm-kar-reiyn

/สมปอง คิดบวก              

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hxngreiyn-khru-smpxng-khid-bwk/

/สมปอง ก้านสันเทียะ       

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hxngreiyn-khru-smpxng-khid-bwk/

/นางสาวชาลินี ดิษเจริญ    

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hxngreiyn-khru-xusni-ch-thxng-khi/home

/นางสาววิลาวัลย์ อ้นเวียง

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hxng-reiyn-khru-bi/khru-bi-khux-khir

/นายสำราญ สอนจีน        

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hxngreiyn-khru-ray/

/นางจันทร์แรม ภูเยี่ยมจิต

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hxngreiyn-khru-raem/home

/ครูเจี๊ยบ                         

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hxngreiyn-khru-ceiyb/

/นางสาววริษฐา ใจแสน    

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hxngreiyn-khru-pla/

/นางสาวรัตนา สายวงษ์คำ

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hxngreiyn-khru-ratna/

/รัชฎาภรณ์ สุบุญมี           

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hxngreiyn-khru-rach-daph-rn/

/นางสาวณัฐกานต์ ธรรมขันธ์      

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hxng-reiyn-khru-nath-kant/

/นางสาวกัญญาภัค ลายหีด 

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hxng-reiyn-phx-kayya-phakh-lay-hid/

/นายชินดนัย โสดา           

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/chindanai/

/นายพิภพ ยิ้มสาระ           

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hxngreiyn-khru-phiphph-yim-sara/

/แสงนภา สุขเนตร            

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hxngreiyn-khru-ceiyb/